Krasnostawianin szefem związku kompozytorów

Podczas piątego zebrania Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich jego nowym prezesem został pochodzący z Krasnegostawu kompozytor i pianista prof. Mariusz Dubaj.

Poprzednio funkcję tę sprawował zmarły w styczniu tego roku profesor Andrzej Nikodemowicz (1925-2017). Założony z inicjatywy Mariusza Dubaja lubelski oddział ZKP działa od roku 1989. Przygotowaniem do jego powstania był koncert kompozytorów lubelskich AKORD I w Filharmonii Lubelskiej w roku 1988. Do chwili obecnej odbyło się piętnaście edycji koncertów z cyklu AKORD – dziewięć w Filharmonii Lubelskiej, dwa na KUL Jana Pawła II (Aula Nova, Aula Muzykologii), dwa na Wydziale Artystycznym UMCS oraz dwa w Trybunale Koronnym w Lublinie. Prawykonane i wykonane zostały utwory symfoniczne, kameralne, chóralne, solowe i elektroniczne kompozytorów lubelskich oraz gościnie innych kompozytorów polskich i zagranicznych.
Prof. Mariusz Dubaj urodził się 12 marca 1959 roku w Krasnymstawie. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdańsku w zakresie teorii muzyki i kompozycji. Doktoryzował się w zakresie kompozycji pod kierunkiem prof. Marka Stachowskiego oraz uzyskał habilitację w zakresie kompozycji i teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1987 r. konsultował się m. in. z Witoldem Lutosławskim. Pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Artystycznym UMCS. Jest laureatem wielu nagród na konkursach kompozytorskich. W 2000 r. otrzymał nagrodę Złote Karpie wręczaną zasłużonym mieszkańcom Krasnegostawu. Jest autorem wielu utworów orkiestrowych, fortepianowych, solowych, kameralnych, chóralnych, elektronicznych i tzw. otwartych. Jego rekonstrukcja Mazurka Dąbrowskiego została nagrana na płytę w Japonii przez pianistkę Erikę Herzog wraz z hymnami różnych narodów w opracowaniu wybitnych kompozytorów. Światowy rozgłos przyniosło Mariuszowi Dubajowi 12 Etiud na fortepian napisanych dla Stanisława Drzewieckiego, granych przez pianistę w Polsce i wielu krajach świata. W styczniu 2015 r. utwór krasnostawianiania „Largo” został dedykowany ofiarom zamachu z 11 września 2001 r. w USA. (kg)