Krasnostawskie szkoły kuszą…

Trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną przygotowały licea i zespoły szkół podległe powiatowi krasnostawskiemu. Władze starostwa liczą na rekordowy nabór.

W trwającym jeszcze roku szkolnym szkoły podstawowe znajdujące się na terenie powiatu krasnostawskiego opuści aż 741 uczniów z ósmych klas. Władze powiatu krasnostawskiego bardzo liczą na to, że duże grono młodzieży zdecyduje się kontynuować naukę w placówkach podległych starostwu, czyli: I LO, II LO, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 w Krasnymstawie oraz Zespole Szkół w Żółkiewce.

– Przed rokiem z 533 uczniów, którzy ukończyli naukę w szkołach podstawowych na terenie naszego powiatu, do pierwszych klas trafiło 353. Głęboko wierzymy w to, że w tym roku ten wynik zostanie poprawiony, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że część młodzieży z terenu miasta i gminy Izbica może zdecydować się na szkoły w Zamościu, a z gminy Fajsławice na placówki w Piaskach, czy Lublinie – mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski, któremu podlega powiatowa oświata.

Wszystkie szkoły przygotowały bogatą i kuszącą ofertę edukacyjną. – Bo zależy nam na tym, by do naszych szkół trafiło jak najwięcej młodzieży z miasta i powiatu – podkreśla wicestarosta. – Dlatego też ta oferta została dopasowana konkretnie pod wymagania uczniów, którzy kończą naukę w szkołach podstawowych.

I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie kusi młodzież najwyższą od lat zdawalnością egzaminu maturalnego, biorąc pod uwagę licea w powiecie oraz wysokimi wynikami na maturze. – Ta szkoła od 10 lat znajduje się wśród najlepszych liceów w Polsce i jest ujmowana w prestiżowym rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” – zaznacza Marek Nowosadzki. – Jej uczniowie zdobywają tytuły laureatów, bądź są finalistami ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych. Może też pochwalić się stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Powiatu Krasnostawskiego.

I LO wspiera uczniów w rozwijaniu własnych pasji i zainteresowań poprzez dodatkowe zajęcia, prowadzi innowacyjne działania z podstaw przedsiębiorczości, organizuje wycieczki edukacyjno-turystyczne, oferuje świetne warunki do nauki, w pełni wyposażone w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny pracownie.

Wysoka zdawalność matur to również duży atut II LO im. C. K. Norwida. Szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt i narzędzia do pracy dydaktyczno-wychowawczej (tablice interaktywne, czytniki, e-booki). – Oferta zajęć jest oparta o programy autorskie: język angielski w biznesie, podstawy robotyki, edukacja filmowa, podstawy pedagogiki z elementami psychologii, podstawy fizjoterapii w aktywności fizycznej – wylicza wicestarosta Nowosadzki. – Szkołę wyróżniają bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć i dogodna lokalizacja w centrum miasta.

II LO dysponuje nowoczesnym centrum dydaktycznym z doskonale wyposażoną biblioteką i czytelnią multimedialną. Realizuje projekty europejskie: „Erasmus +”, e – Twinning, AISEC, współpracuje z wieloma wyższymi uczelniami: UMCS, Uniwersytetem Medycznym, AWF, KUL i innymi. Szkoła daje możliwość realizowania swoich pasji, rozwijania zainteresowań poprzez udział w konkursach, projektach i innych działaniach.

Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki kształci z kolei w atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku pracy zawodach. – Co ciekawe, jest to szkoła bez kredy. Pracownie są nowoczesne, wyposażone w tablice interaktywne, monitory multimedialne, tablice suchościeralne – podkreśla Marek Nowosadzki.

„Jedynka” daje możliwość rozwoju swoich zainteresowań poprzez udział w projektach unijnych, zdobycia kwalifikacji zawodowych uznawanych w Unii Europejskiej, czy uzyskanie doświadczenia zawodowego poprzez praktyki zawodowe w zakładach pracy. – Szkoła realizuje projekty z funduszy europejskich dające możliwość bezpłatnego zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w ramach kursów i szkoleń np. barista, cukiernik, kelner, brukarz, spawacz, uprawnienia elektryczne, prawo jazdy, kasjer walutowy. Dla najlepszych uczniów w zawodzie organizuje płatne staże u pracodawców – tłumaczy wicestarosta.

Zespół Szkół nr 2 im. B. Głowackiego daje szansę kształcenia młodzieży o różnym stopniu zdolności, zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w wyposażonym w niezbędny sprzęt budynku. Szkoła dysponuje warsztatami, gospodarstwem pomocniczym, poligonem do nauki jazdy, dąży do współpracy z rodziną i społecznością lokalną, prowadzi szeroki zakres działań edukacyjnych przygotowujących do dorosłego życia, cieszy się w środowisku opinią bezpiecznej i przyjaznej uczniom. Oferuje młodzieży liczne wyjazdy zagraniczne w ramach projektów unijnych. Dba o wszechstronny rozwój uczniów organizując różnego rodzaju uroczystości m.in. konkurs The Voice Of Głowacki.

Ostatnia z placówek podległych powiatowi, Zespół Szkół w Żółkiewce zamierza przyciągnąć uczniów nowoczesną bazą dydaktyczną w tym urządzeniami do diagnostyki maszyn i pojazdów, sprzętem do precyzyjnego prowadzenia maszyn i urządzeń, maszynami do pielęgnacji roślin. Kusi również bezpłatnymi kursami na prawo jazdy kat. B i T, operatora kombajnu zbożowego, kierowcy-operatora wózków widłowych, spawania w osłonie gazów metodą MAG, kasjera-sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, asystenta samodzielnego księgowego. Szkoła oferuje dodatkowe zajęcia z diagnostyki pojazdów samochodowych, umożliwienie uczniom odbywania płatnych staży u pracodawców. Oferuje również zagraniczne staże i praktyki zawodowe w ramach programu „Erasmus +”. W rankingu „Perspektywy” w 2021 r. technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce zajęło 9. miejsce w województwie lubelskim, uzyskując tytuł Srebrnej Szkoły. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here