Krasnystaw – 624 lata

W KDK zorganizowano galę z okazji 624 urodzin miasta Krasnystaw. Wydarzenie połączono z Dniem Patronki Miasta św. Agaty oraz wręczeniem Honorowego Wyróżnienia pn. „Złote Karpie”. Tym razem trafiło ono do dra Wiesława Krajewskiego.


Otwierając uroczystość burmistrz Hanna Mazurkiewicz wspomniała laureatów Złotych Karpi, którzy już nie żyją – Jana Ćwirtę, Wandę Gałan, Czesława Typiaka, Scholastykę Pawlak-Trochim, Jadwigę Ściepko, Janusza Korczyńskiego, Lidię Genowefę Kosmowską, Maurycego Bobla i Henryka Petlę. Ks. Henryk Kapica, proboszcz parafii pw. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, wygłosił prelekcję na temat Świętej Agaty. Przybliżył obecnym dzieje i główne symbole patronki Krasnegostawu. Następnie rozstrzygnięto konkurs Złote Karpie 2018. W tym roku do nagrody nominowano: lek. med. Katarzynę Piłat oraz dra nauk med. Wiesława Krajewskiego. Decyzją kapituły laureatem dwudziestej pierwszej edycji konkursu został Wiesław Krajewski. Nobilitowanych nagrodzili: Hanna Mazurkiewicz wraz z przewodniczącym rady miasta Krasnystaw Januszem Rzepką.
Wiesław Krajewski jest znanym w Krasnymstawie lekarzem stomatologiem, doktorem nauk medycznych, absolwentem oddziału stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Od kilkudziesięciu lat prowadzi działalność na rzecz miasta. Doktor jest autorem wielu prac literackich oraz laureatem nagród przyznawanych zarówno przez środowiska medyczne, jak i instytucje kulturalne. W 1998 roku na Akademii Medycznej w Lublinie obronił rozprawę doktorską „Promocja zdrowia jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologicznej oświaty zdrowotnej”. Jest także autorem książki „Zagadnienia współczesnej profilaktyki stomatologicznej. Higiena jamy ustnej”, „Zagadki o zębach”, a w roku 2005 napisał obszerną publikację pt. „Podstawy profilaktyki stomatologicznej. Metodyka i środki”, dotyczącą zagadnień higieny jamy ustnej. Artykuły z dziedziny oświaty zdrowotnej i kształcenia higienistek stomatologicznych, napisane przez dra Krajewskiego, publikowano m.in. w czasopiśmie „Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego”. Dr Krajewski jest także sekretarzem redakcji Czasopisma Artystycznego Nestor. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. statuetkę Eskulapa, w kategorii najlepszy lekarz stomatologii województwa lubelskiego plebiscytu „Eskulap 2000”. W roku 1989 otrzymał trzecią nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie Stomatologicznej Oświaty Zdrowotnej, przeprowadzonym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a w 2011 roku, wraz z żoną został uhonorowany wyróżnieniem „Fortitudo et Sapientia” za zorganizowanie i prowadzenie praktyki stomatologicznej łączącej, a także promującej humanizm oraz wysoki standard w dziedzinie usług medycznych. Wiesław Krajewski poświęca swój czas również na zajęcia niezwiązane ze stomatologią. Interesują go szczególnie astronomia oraz fotografia. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here