Krasnystaw bogatszy

W ciągu roku średnio o 62 zł i 33 grosze wzrósł dochód Krasnegostawu w przeliczeniu na jednego mieszkańca – wynika z rankingu gmin opublikowanego przez ministerstwo finansów.

Jak co roku Ministerstwo Finansów opublikowało ranking gmin opracowany w oparciu o wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (tzw. wskaźnik G). Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017 r. były dane o finansach gmin za 2015 r. Na 2478 gmin miasto Krasnystaw zajęło 650. miejsce. – Na uwagę zasługuje fakt, że w stosunku do rankingu z 2016 r. dla Krasnegostawu wyraźnie podniósł się wspomniany wskaźnik, aż o 62 zł i 33 grosze – informuje Magdalena Górecka z urzędu miasta Krasnystaw. – Obecnie wynosi on 1440 zł i 94 grosze i jest najwyższy w powiecie krasnostawskim. Do tej pory najbogatszą była gmina Krasnystaw – dodaje.
Wzrost dochodów podatkowych w Krasnymstawie to wynik wysokiej ściągalności podatków, terminowości ich płacenia, małej ilości umorzeń zaległości podatkowych oraz przeprowadzonej przez powiat modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Władze liczą, że ten trend się utrzyma i Krasnystaw dzięki polityce polegającej na wspieraniu przedsiębiorczości nadal będzie piął się w górę w rankingu ministerstwa. (k)