Krasnystaw dla Niepodległej

Krasnostawski Dom Kultury zaprasza na cykl wydarzeń pod nazwą „Krasnystaw dla Niepodległej”. Złożą się na niego: koncerty, warsztaty i wydanie książkowej publikacji historycznej „Dzieje Krasnostawskie”.

– Poprzez realizację projektu chcemy wzbudzić zainteresowanie mieszkańców powiatu krasnostawskiego historią, w szczególności wydarzeniami prowadzącymi do odzyskania przez Polskę niepodległości – mówi Dominik Kleszko z KDK. Cykl zostanie zrealizowany we współpracy KDK z lokalnymi partnerami, których cele statutowe wpisują się w ideę programu „Niepodległa”. Pomocy udzielą: miasto Krasnystaw, Stowarzyszenie Pod Napięciem, parafia św. Franciszka w Krasnymstawie, Muzeum Regionalne w Krasnymstawie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie.

Przedsięwzięciu patronują burmistrz Hanna Mazurkiewicz i poseł Teresa Hałas. Program cyklu „Krasnystaw dla Niepodległej”: 28 października, godz. 16.00 (Kościół św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie) – spotkania Chóralne „Pro Patria”, 10 listopada godz.19.00 (sala konferencyjna KDK) – promocja książki „Dzieje Krasnostawskie”, 11 listopada godz. 19.00 (sala widowiskowa KDK) – koncert Anny Brody „Poemat dla Niepodległej”. (k)