Krasnystaw dostał milion

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podpisał umowę z burmistrz Hanną Mazurkiewicz, o przekazaniu miastu Krasnystaw ponad 1 mln zł na budowę ulicy Chopina.

13 marca między wojewodą lubelskim, a miastem Krasnystaw została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dotacja w wysokości 1 mln i 81 tys. zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa ulicy Chopina w ramach budowy układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie”. Całkowity koszt inwestycji to 2,1 mln zł. (k)