Krasnystaw gotowy na powódź?

Aktualna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna i przygotowanie służb na wypadek ewentualnego zagrożenia powodziowego były tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w ostatni czwartek pod przewodnictwem starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka.

Otwierając posiedzenie, starosta Leńczuk podkreślił, że zjawiska atmosferyczne z ostatnich dni mogą świadczyć o zwiększeniu zagrożenia powodziowego. Stąd spotkanie, które miało na celu omówienie sytuacji w mieście i sprawdzenie stanu przygotowania służb i instytucji do działania podczas ewentualnej powodzi.

W obradach, prócz członków PZZK, uczestniczyli przedstawiciele miasta na czele z burmistrzem Robertem Kościukiem. – Obecni na posiedzeniu reprezentanci służb mundurowych przestawili stan przygotowań podległych im jednostek do działań na wypadek zagrożenia podtopieniami i zalaniami.

Na spotkaniu przedstawiono sytuację meteorologiczno-hydrologiczną, w tym dynamikę zmian poziomu wód na rzece Wieprz oraz na zbiorniku retencyjnym w Nieliszu. Zapoznano się także z prognozami pogodowymi, po czym omówiono procedury współdziałania służb i schematy ich współpracy- relacjonuje Tomasz Kliszcz ze starostwa w Krasnymstawie. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here