Krecik zwiedza Chełm

Dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Chełmie, w ramach Ogólnopolskiego projektu „Krecik poznaję Polskę”, miały możliwość spotkać się z bajkową postacią krecika.

Przedszkolaki odwiedził krecik, który przyjechał z Częstochowy. Dzieci poznały jego miasto, jak również z chęcią opowiadały o Chełmie, zabierając krecika na wycieczkę do podziemi kredowych, na spacer po starówce oraz słodki poczęstunek w kawiarni. Odwiedziły także prezydent Chełma Agatę Fisz.
Projekt „Krecik poznaję Polskę” miał na celu przybliżenie dzieciom wiedzy na temat regionu, z którego pochodzą, ukazanie jego piękna i wyjątkowości, jego dorobku kulturowego a także rozbudzanie zainteresowania innymi miejscami w Polsce. Do udziału w projekcie zostały zaproszone przedszkola z całej Polski. Wszystkie dzieli wiele kilometrów, ale łączy wspólna sprawa – kształtowanie postawy patriotycznej od najmłodszych lat.
Koordynatorkami projektu w Przedszkolu Miejskim Nr 14 były Sylwia Wierzbicka-Mróz i Alicja Szwarc. (-)