Kromka chleba od serca

Bank Żywności w Lublinie oraz Podkarpacki BŻ zapraszają na konferencję „Kromka chleba od serca”. W najbliższy poniedziałek, 16 października w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim od godziny 11.00 o wsparciu osób najuboższych dyskutować będą m.in. przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy w swoich krajach realizują Program Pomocy Żywnościowej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie również film Banku Żywności w Lublinie „Chleb, który zmienia życie”. (EM.K)