Krzywowierzba – Ciekawostki lokalne (83)

Trochę historii
„W 1771 roku miejscowość należała do parafii prawosławnej w Holi (…) Miejscowość wymieniona na mapie szczegółowej województwa lubelskiego (Karola Pertheesa) z 1786 r., wówczas należała do Litwy (…) Skorowidz Królestwa Polskiego z 1877 r. podaje, że Krzywowierzba znajdowała się w guberni siedleckiej, powiecie włodawskim, gminie Krywowierzba, parafii Opole. Sąd pokoju – Włodawa, poczta – Parczew”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

W gminie Krzywowierzba

„Spis z 30 września 1921 r. podaje, że do gminy Krzywowierzba należały następujące miejscowości: Czortówka, Hanów, Holendernia, Horostyta folwark i wieś, Ignaców, Julianów, Kodeniec, Kozarzec, Krzywowierzba folwark i wieś, Lipówka kolonia i wieś, Lubiczyn, Łaskoszyzna, Marianówka, Nietiahy, Pachole, Sytyta, Wyhalów, Zadębie, Zahajki kolonia i wieś (…)Według spisu z 30 września 1921 r. Krzywowierzba wieś i folwark należały do gminy Krzywowierzba. Posiadały 65 budynków mieszkalnych i 18 innych z przeznaczeniem na zamieszkanie. Wieś i folwark liczyły 414 osób, w tym 196 mężczyzn oraz 218 kobiet, w tym 47 rzymskokatolików i 367 prawosławnych. 74 osoby deklarowało narodowość polską, a 340 rusińską, Sytyta kolonia również należała do gminy Krzywowierzba. Posiadała 10 budynków mieszkalnych i 1 inny budynek z przeznaczeniem na zamieszkanie. Kolonia liczyła 50 osób, w tym 27 mężczyzn oraz 25 kobiet, w tym 8 rzymskokatolików i 42 prawosławnych. 8 osób deklarowało narodowość polską, a 42 rusińską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Policjanci i pocztowcy na posterunku

„30 kwietnia 1928 r. została otworzona agencja pocztowa Krzywowierzba, pow. Włodawa. Do okręgu doręczeń nowo otwartej agencji wcielono całą gminę Krzywowierzba (…) W 1928 r. w miejscowości znajdował się Posterunek Policji Państwowej, który podlegał Powiatowej Komendzie Policji Państwowej we Włodawie”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Powojenne pożogi

„17 lipca 1947 r., w wyniku pożaru, w Krzywowierzbie spłonęło 5 domów i 12 zabudowań gospodarskich. Pożar objął 7 gospodarstw. W dzień później spłonęło 6 zabudowań gospodarskich. 18 sierpnia 1947 r. kolejny pożar strawił 25 domów i 53 zabudowania gospodarskie. Tym razem dotknął on 41 gospodarstw”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010