Ksiądz pełen obaw, wójt uspokaja

Zasłużona dla powiatu Tego dnia Emilia Gryniuk z Sielca przyjęła z rąk Piotra Deniszczuka, starosty chełmskiego, medal i dyplom „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”. W 2021 r. E. Gryniuk została laureatką na VII Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii w Szczecinie w kategorii soliści-wokaliści. Turniej dedykowany był dawnym mieszkańcom kresów wschodnich, w tym Sybirakom. To ogólnopolskie wydarzenie przyciąga wykonawców muzyki tradycyjnej lub z nią związanej ze wszystkich regionów Polski. Oprócz gratulacji E. Gryniuk podziękowano za zaangażowanie w rozwój powiatu chełmskiego i godne reprezentowanie naszego regionu.

Budżet gminy Leśniowice na 2022 r. – z rekordowymi dochodami, wydatkami, ale i deficytem – przyjęty jednogłośnie. Źródłami pokrycia prawie 11 mln zł deficytu mają być kredyty i pożyczki, co „przeraziło” na sesji radnego ks. Jacentego Sołtysa. Wójt Joanna Jabłońska uspokajała, że w poprzednich latach też planowali zaciąganie wysokich kredytów, ale dzięki pozyskanym dotacjom obyło się bez tego.

Gdy leśniowiccy radni przyjmowali ubiegłoroczny budżet, planowany deficyt wynosił 9,5 mln zł. Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, tłumaczyła, że powodem takiego deficytu jest duża liczba inwestycji i konieczność zabezpieczenia na nie wkładów własnych. Niektórzy radni byli zaniepokojeni, a ks. Jacenty Sołtys, wiceprzewodniczący rady, stwierdził wtedy, że budżet wydaje się „na ostrzu noża”. Wójt Jabłońska ze stoickim spokojem zapewniała, że sytuacja jest pod kontrolą.

W trakcie roku, okazało się, że tak jest rzeczywiście. Ostatnia w 2021 r. sesja przypominała tę sprzed roku, choć widać było, że zaufanie radnych do wójt Jabłońskiej wzrosło wraz z napływającym do Leśniowic strumieniem milionów złotych dotacji. Tak czy inaczej, budżet, kolejny rok z rzędu, zalicza się do tych „odważnych”. Tegoroczny deficyt zaplanowano na 10 985 133,95 zł. Jest rekordowo wysoki (w 2019 r. planowano go na 10 mln 944 tys. zł). Dochody zaplanowano na 24 851 603,24 zł, a wydatki na 35 836 737,19 zł. Źródłami pokrycia blisko 11 mln zł deficytu mają być przychody z kredytów i pożyczek długoterminowych. Ks. J. Sołtys stwierdził, że „przeraża” go „ten kredyt”. Poprosił o wyjaśnienia, czy gmina „wygrzebie się”, jeśli kredyt zostanie zaciągnięty.

– Jak co roku stajemy przed takim dylematem – mówiła wójt Jabłońska. – Realizacja wszystkich inwestycji będzie możliwa, jeśli uzyskamy środki zewnętrzne. W tamtym roku i poprzednim też w projekcie budżetu wskazany był kredyt mniej więcej w tej samej wysokości co teraz. Tymczasem nie zaciągnęliśmy przez trzy lata ani złotówki kredytu. Czy tak będzie i w tym roku? Nie potrafię odpowiedzieć. Do tej pory udawało się bez kredytu i teraz też wszystko zależy od tego, w jakiej wysokości pozyskamy dotacje. Ale chcąc cokolwiek realizować, musimy to wprowadzać do wieloletnich programów, składać wnioski i zabezpieczyć pieniądze na wkłady własne. Bez tego nie da się prowadzić inwestycji.

Budżet na 2022 r. radni przyjęli jednogłośnie. Podobnie było ze „Strategią rozwoju gminy Leśniowice na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”, a także „Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Plany na ten rok

Wśród priorytetów inwestycyjnych na ten rok są oprócz przebudowy dróg: budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną (przed świętami naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przekazali urzędnikom opracowaną przez siebie koncepcję budowy oczyszczalni z systemem kanalizacji), kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy szkole w Leśniowicach, termomodernizacja i modernizacja infrastruktury kulturalnej w zakresie przebudowy siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji w budynkach użyteczności publicznej w gminie. Przyjęty budżet jest rekordowy pod względem planowanych dochodów i wydatków.

– W głównej mierze wynika to z tego, że przyszły rok zapowiada się niezwykle dynamicznie pod względem inwestycyjnym – mówi wójt Jabłońska. – Pozyskane w tym roku dotacje w głównej mierze będą wydatkowane w roku 2022. Budżet w trakcie roku będzie ulegał zmianom wraz z wpływem środków zewnętrznych, związanych z realizowanymi projektami, co będzie oznaczało zmniejszanie się deficytu. Cieszę się, że radni również to rozumieją i wykazują odpowiedzialnością i jednomyślnością, w tak ważnych kwestiach dla naszego samorządu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here