Kto chętny na przydomową oczyszczalnię ścieków?

Urząd Gminy Kamień pracuje, zachowując wszelkie środki ostrożności. Dotąd nie było potrzeby uruchamiać miejsc do kwarantanny zbiorowej, ale sytuacja zmienia się bardzo szybko. Wielu mieszkańców może zainteresować informacja, że tylko do 2 kwietnia prowadzony jest nabór chętnych na dotację na przydomową oczyszczalnię ścieków.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w gminie Kamień – w składzie: wójt Dariusz Stocki, jego zastępca, skarbnik gminy, kierownik GOPS, lekarz rodzinny z miejscowego ośrodka zdrowia, prezes gminnego OSP – spotkało się w ostatnim czasie dwukrotnie. Omawiano sytuację w związku z epidemią. W gminie Kamień jest kilkanaście osób poddanych kwarantannie domowej, gdyż wróciły z zagranicy. Do kwarantanny zbiorowej wyznaczono dwie gminne świetlice, na razie nie było konieczności umieszczania w nich ludzi.

– Urząd Gminy Kamień pracuje z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – mówi Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. – Przez wejściem zamontowaliśmy dzwonek, ustawiliśmy stolik, krzesło. Interesant dzwoni i wtedy wychodzi do niego nasz pracownik. W zależności od sprawy, z którą przychodzi mieszkaniec, zawiadamiany jest konkretny urzędnik. Otrzymaliśmy produkty z banku żywności, które będą dostarczane potrzebującym osobom.

Kto chętny na przydomową oczyszczalnię?

Mimo epidemii trwają gminne inwestycje. Samorząd chciałby też pozyskać dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla zainteresowanych mieszkańców oraz na kilka odcinków sieci wodociągowych w gminie. Mieszkańcom chcącym otrzymać dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na swoich posesjach zostało niewiele czasu do zgłaszania udziału w projekcie.

Nabór trwa do 2 kwietnia br. Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zaległości z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. Projekt zostanie zrealizowany przez gminę Kamień w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania przydomowej oczyszczalni ścieków wyniesie 63,63 proc. kosztów netto.

Udział w projekcie mogą zadeklarować wyłącznie właściciele, współwłaściciele nieruchomości zamieszkałej, położonej w miejscowościach gminy Kamień, z wyjątkiem miejscowości Kamień i Strachosław, które posiadają już sieć kanalizacyjną. Szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść do około 15 000 – 18 000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych).

Przewidywany koszt mieszkańca w przypadku uzyskania dofinansowania przez gminę, może wynieść od 8 000 zł do 10 000 zł. Deklaracje i umowy można składać do 2 kwietnia br. Formularze deklaracji i umowy użyczenia należy pobrać ze strony internetowej urzędu http://www.kamien.gmina.pl. (t)