Kto do woja?

W poniedziałek 10 kwietnia br. w Chełmie rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska wezwała około 360 młodych mężczyzn z rocznika 1998.

Prace komisji lekarskiej potrwają do 27 kwietnia. Stanie przed nią 360 młodych mężczyzn, do których wysyłane są stosowne wezwania z wyznaczonym terminem i miejscem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje mężczyzn urodzonych w 1998 roku, a także w latach 1993-97, jeśli nie mają oni określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacją objęte są też osoby urodzone w latach 1996-97, wobec których orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej lub okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji, lub osoby te złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.
Przed komisją są zobowiązane stawić się także kobiety urodzone w latach 1993-98, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych i na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków.
Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Likwidacja służby zasadniczej nie zniosła obowiązku stawienia się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności. Komisja lekarska będzie pracowała w świetlicy MOSiR na stadionie miejskim przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a. (jar)