Kto dołączy do elitarnego grona?

Rozpoczęła się XI edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. Firmy, które chciałyby dołączyć do elitarnego grona, do 14 września mają czas na złożenie aplikacji. Zwycięzców tegorocznej edycji konkursu poznamy podczas dorocznej Gali Przedsiębiorczości.


Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin ma charakter honorowy i prestiżowy. Jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na gospodarczej mapie stolicy województwa lubelskiego. Laureaci nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu.

W tegorocznej edycji konkursu bez zmian pozostają kategorie, w których przyznane zostaną nagrody czyli: „Innowacyjność”, „Obecność na Rynku Globalnym”, „Lokomotywy Gospodarcze Miasta” oraz „Małe Firmy”.

Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

* w kategorii „Innowacyjność”:

– zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności
– uzyskują znaczące efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;

* w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym”:
– osiągają sukces jako eksporterzy z wysokim udziałem i dynamiką eksportu w sprzedaży ogółem
– wyróżniają się ze względu na prowadzone prace badawcze lub wdrożeniowe;

* w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”:
– pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin
– zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne
– posiadają rozpoznawalną markę;

* w kategorii „Młode Firmy”:
– wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa,
– posiadają potencjał do dalszego rozwoju
– wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia.

Zgłoszenie do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można dokonać poprzez wypełnienie formularza dla wybranej kategorii, znajdującego się na stronie www.lublin.eu/biznes-i-nauka/nagroda-gospodarcza oraz przesłanie go na adres inwestorzy@lublin.eu do 14 września

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 08 lub e-mail marta.sztandarska@lublin.eu BS