Kto ile ma

Stanisław Kieroński (klub Krzysztofa Żuka) ma ponad 35 tysięcy złotych oszczędności i garaż o wartości 30 tysięcy złotych. W ubiegłym roku pobrał prawie 37 tysięcy złotych emerytury (netto) i 800 złotych diety radnego. Wraz z żoną i córką spłaca kredyt hipoteczny w PKO BP – do spłaty zostało ponad 30 tysięcy franków. W PKO BP spłaca 25 tysięcy złotych pożyczki gotówkowej na cele bieżące, a prawie 22 tysiące złotych pożyczki w Santander Consumer Banku.


Michał Krawczyk (klub Krzysztofa Żuka) nie ma oszczędności. Jest współwłaścicielem domu o powierzchni 173 metrów kwadratowych i wartości 600 tysięcy złotych. Ma grunty rolne o wartości 200 tysięcy złotych, jest też współwłaścicielem działki o powierzchni prawie 8 arów i wartości 150 tysięcy złotych. W ubiegłym roku zarobił 80 tysięcy złotych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji; pobrał 30, 5 tys. złotych diety radnego, ponad tysiąc złotych diety za zasiadanie w radzie programowej Radia Lublin oraz 6 tysięcy złotych z programu Rodzina 500+. Jeździ Renault Scenic z 2009 roku o wartości 20 tysięcy złotych. Spłaca 34 tysiące złotych kredytu gotówkowego w Santander Banku.

Monika Kwiatkowska (klub Krzysztofa Żuka) ma 18 tysięcy złotych oszczędności i mieszkanie o powierzchni 33 metrów kwadratowych (wartość 180 tysięcy złotych). W ubiegłym roku zarobiła 111 tysięcy złotych na etacie w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości i 4 tysiące złotych na umowie zleceniu w Uniqua. Pobrała łącznie 23 tysiące złotych diety za pełnienie funkcji przewodniczącej zarządu dzielnicy Rury i zasiadanie w radzie miasta. Spłaca 48 tysięcy franków szwajcarskich kredytu hipotecznego w MBanku.

Zbigniew Ławniczak (Prawo i Sprawiedliwość) ma 18 tysięcy złotych oszczędności i obciążony hipoteką dom o powierzchni 147 metrów kwadratowych i wartości 300 tysięcy złotych. Jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 49 metrów kwadratowych i wartości 220 tysięcy złotych. Ma też udziały w kilku innych nieruchomościach. W ubiegłym roku zarobił 46 tysięcy złotych za pracę w Agencji Mienia Wojskowego, 16 tysięcy w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby, 28 tysięcy złotych za zasiadanie w radzie miasta i nieco ponad 3 tysiące złotych za pracę w Zarządzie Nieruchomości Wojewódzkich. Jeździ Oplem Astrą z 2006 roku. Spłaca dwa kredyty – do spłaty zostało mu 31 tysięcy i prawie 35 tysięcy złotych.

Jadwiga Mach (klub Krzysztofa Żuka) zaoszczędziła prawie 202 tysiące złotych. Ma dom o powierzchni 146 metrów kwadratowych z przyległym budynkiem usługowym o wartości 700 tysięcy złotych. W ubiegłym roku pobrała ponad 20 tysięcy złotych emerytury, prawie 19 tysięcy złotych diety za zasiadanie w radzie miasta, ponad 18 tysięcy złotych zarobiła z tytułu działalności wykonywanej osobiście, prawie 3 tysiące złotych uzyskała ze stosunku pracy, a 12 tysięcy złotych z innych źródeł. Nie ma kredytów.

Opracował Grzegorz Rekiel