Kto na Społecznika Roku?

Do końca marca br. można zgłaszać kandydatów do nagrody „Społecznika Roku”. To druga edycja konkursu, wyłaniającego osoby zasłużone w pomocy innym.

Konkurs organizowany jest przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm i odbywa się pod patronatem honorowym Agaty Fisz, prezydent Chełma. Konkurs promować ma osoby zaangażowane w zwalczanie problemów społecznych, pomysłodawców i organizatorów akcji charytatywnych i różnego rodzaju inicjatyw społecznych, pomagających potrzebującym. Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Społecznik Roku” (może nim zostać tylko mieszkaniec Chełma) może dokonać każda osoba pełnoletnia, ale też szkoły, uczelnie i inne instytucje.
– Zapraszamy do zgłaszania kandydatów – mówi Leszek Siwiec, wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm. – Jest takie powiedzenie: pomagając innym, pomagamy sobie. I to się sprawdza. Wiele osób aktywnych społecznie wychodzi z założenia, że nie robi tego na pokaz. Warto jednak promować osoby, które angażują się w pomoc innym. Im więcej będzie kandydatur tym lepiej.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.chelm.pl, a w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie lub w Wydziale Spraw Społecznych UM Chełm – obie instytucje działają przy ul. Obłońskiej 20. Wypełniony formularz należy przesłać listownie lub złożyć w siedzibie SOWR do 31 marca br.
To druga edycja konkursu o przyznanie tytułu „Społecznik Roku”. Laureatką poprzedniej edycji została Marzena Kwiatek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Chełmie. (mo)