Kto wychodził drogę?

Powiat chełmski przymierza się do remontu drogi z Czerniejowa do Turki. Starosta na ostatniej sesji wymienił kilkoro radnych, którzy o to zabiegali. Ale radna Agata Radzięciak twierdzi, że drogę „wychodziły” tylko dwie osoby – ona i wójt Dorohuska. Dla postronnego obserwatora sprawa może wydawać się błaha, ale radni chcą wyraźnie podkreślać swoje zasługi, bo to w przyszłości przekłada się na ich poparcie w wyborach.

W punkcie dotyczącym sprawozdania z działalności zarządu, które relacjonował podczas ostatniej sesji starosta Piotr Deniszczuk, znalazła się informacja o planowanym remoncie drogi od Czerniejowa w gminie Kamień do Turki w gminie Dorohusk. Starosta mówił, że mocno zaangażowali się w to radni z tego terenu i wymienił Grażynę Szykułę, Paulinę Suchań i Agatę Radzięciak.

W interpelacjach Paulina Suchań podziękowała staroście za to, że docenił jej wkład w plany przebudowy drogi z Pławanic do Turki i poprosiła o kolejne remonty, m.in. odcinków Kroczyn – Majdan Skordiowski, Brzeźno – Żalin a przy drodze Pławanice – Turka wnioskowała o zbudowanie chodnika i ścieżki rowerowej, bo droga łączy nie tylko mieszkańców miejscowości, ale również turystów z pobliskim zalewem Husynne.

Wypowiedź koleżanki prostowała Grażyna Szykuła. I mówiła, że droga, za którą dziękował im starosta, prowadzi nie z Turki do Pławanic, ale łączy dwie drogi wojewódzkie – przez Natalin i Czerniejów (na terenie gminy Kamień) oraz przez Michałówkę do Turki (po stronie gminy Dorohusk).

Radnej A. Radzięciak, co prawda na sesji nie było, ale gdy zobaczyła relację w internecie przetarła oczy ze zdziwienia. Jak nam powiedziała, o drogę faktycznie zabiegała, ale wychodziła ją również z wójtem Dorohuska, Wojciechem Sawą.

– Faktycznie byliśmy u starosty w tej sprawie i ustalaliśmy szczegóły. Zadeklarowałem, że gmina pokryje koszty dokumentacji projektowej części drogi na terenie naszej gminy. Zaplanowaliśmy na to 135 tys. zł w tegorocznym budżecie – mówi wójt Sawa. (bf)