Kto zbada pracowników szpitala?

Chełmski szpital szuka firmy, która zajmie się opieką profilaktyczną nad pracownikami. Niektórzy dziwią się, że placówka służby zdrowia potrzebuje takiej usługi. Ale kryje się za tym coś bardzo prozaicznego.

Kto śledzi zamówienia publiczne chełmskiego szpitala, mógł zwrócić uwagę na jedno z nich. Szpital szuka podmiotu, który zajmie się „pełną opieką profilaktyczną nad pracownikami”. – Po co szpitalowi, który ma własną kadrę medyczną, poradnie i doskonale wyposażone pracownie firma do badań profilaktycznych? Przecież może je wykonać sam. A można odnieść wrażenie, że woli zlecić usługę obcej firmie, jakby nie wierzył w umiejętności własnych medyków – dziwił się nasz Czytelnik.

Ta „pełna opieka” związana jest z wymogami stawianymi przez przepisy obowiązujące pracodawców. W jej zakresie znajdują się badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. – Nie chodzi o zwykłe programy profilaktyczne, które szpital również sam realizuje, ale o badania z zakresu medycyny pracy, które muszą przechodzić pracownicy a które realizują tylko podmioty ze specjalnymi uprawnieniami – mówi Kamila Ćwik, dyrektor chełmskiego szpitala.

Szpital zatrudnia ponad tysiąc osób. Koszty badań są na tyle wysokie, że wymagają przeprowadzenia procedury w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. (bf)