Kto zostanie ambasadorem Chełma

Do 10 października chełmski ratusz czeka na zgłaszanie kandydatur do tytułu „Ambasador Miasta Chełm”. To nowość, bo takiego wyróżnienia dotąd nie nadawano.

W komunikacie chełmskiego ratusza czytamy, że tytuł ten jest przyznawany osobom fizycznym, stowarzyszeniom, fundacjom, związkom wyznaniowym oraz organizacjom społeczno-politycznym w kraju lub za granicą, szczególnie zasłużonym dla miasta Chełm. Tytuł może być nadawany obywatelom Polski i cudzoziemcom za zasługi dla Chełma, wybitne osiągnięcia oraz postawę życiową, stanowiącą wzór do naśladowania. Może być przyznany tej samej osobie lub podmiotowi tylko raz, chyba że szczególne okoliczności będą przemawiać za ponownym uhonorowaniem tym tytułem.

Może być też nadany pośmiertnie, za zgodą rodziny zmarłego. Kandydatów do tytułu „Ambasador Miasta Chełm” może zgłosić każdy. Formularz wniosków zgłoszeniowych można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta (parter budynku UM Chełm), w Departamencie Promocji, Kultury i Sportu i tam też można składać do 10 października wypełnione w tej sprawie wnioski. Wnioski te można też pobrać ze strony internetowej magistratu: https://samorzad.gov.pl/…/nagrodypatronat-prezydenta i przesłać pocztą na adres urzędu: ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm. (mo)