KUL pożegnał Andrzeja Paluchowskiego

Andrzej Paluchowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski pożegnał Andrzeja Paluchowskiego, wieloletniego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (1976-1997), bibliofila, erudytę, znawcę twórczości Mickiewicza, człowieka niezwykłej życzliwości. Zmarły przeżył 84 lata.


– Dyrektor Andrzej Paluchowski swoją erudycją, oddaną pracą, zaangażowaniem i licznymi kontaktami przyczynił się do rozkwitu biblioteki. Stworzył jeden z najpełniejszych zbiorów emigracyjnych druków zwartych i czasopism po drugiej wojnie światowej. Wyszukiwał i gromadził wydawnictwa tzw. drugiego obiegu, dzięki czemu Biblioteka KUL posiada jeden z największych zbiorów wydawnictw podziemnych w Polsce – mówi ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL.
W czasie 21 lat jego dyrekcji znacznie powiększono zasoby biblioteki w zakresie wydawnictw w językach zachodnich. Dyrektor Paluchowski znacznie rozwinął kontakty z innymi bibliotekami w Polsce i zagranicą. Organizował cykle spotkań z wybitnymi bibliotekarzami, bibliofilami i bibliografami polskimi. Nawiązał bliską współpracę z Biblioteką Polską w Londynie i Biblioteką Watykańską. Był niezwykle ceniony przez współpracowników – wszystkich, bez względu na zajmowane stanowiska, darzył szacunkiem i uznaniem, życzliwie towarzyszył ich życiu osobistemu. Darzony był szacunkiem za postawę życiową, skromność, kompetencje i działania podejmowane na rzecz wzmocnienia pozycji Biblioteki KUL w kraju i za granicą. (oprac. EM.K.)