KUL z FENIKSEM

Katolicki Uniwersytet Lubelski został wyróżniony nagrodą specjalną – Feniksem Diamentowym – „za wartościową działalność wydawniczą, która w ciągu 100 lat istnienia uniwersytetu współtworzyła chrześcijańskie oblicze polskiej kultury”. Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2018 ponownie doceniła tę lubelską uczelnię.


– Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 14 kwietnia podczas gali zakończenia XXIV Targów Wydawców Katolickich w bazylice katedralnej p.w. św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie. Publikacje autorów związanych z KUL były już wielokrotnie honorowane Feniksami, co stanowi wyraz uznania dla wkładu uniwersytetu w tworzenie chrześcijańskiej kultury polskiej w ciągu 100 lat istnienia uczelni – informuje Katarzyna Bojko z Działu Komunikacji KUL.

Ponadto nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej otrzymały także wydawnictwa i osoby związane z KUL. Nagrodę w kategorii literackiej otrzymało „Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia”, w przekładzie i opracowaniu ks. Mirosława S. Wróbla (Wydawnictwo Gaudium). W kategorii „nauki kościelne” nagrodzono „Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie – chrzest – naśladowanie. Opera omnia. Tom 4”, Josepha Ratzingera (Wydawnictwo KUL). Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała „Metafizyka” Arystotelesa w opracowaniu o. Mieczysława Alberta Krąpca OP oraz ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB na podstawie tłumaczenia Tadeusza Żeleźnika (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu).

Nagrodę w kategorii edytorstwo przyznano „Biblii pierwszego Kościoła” w tłumaczeniu ks. Remigiusza Popowskiego SDB (Oficyna Wydawnicza VOCATIO). W kategorii „tłumacz” wyróżniono „Dzieła I: Święte obrzędy Kościoła”, „Dzieła II: Porządek antyfonarza, inne pisma o świętych obrzędach, reguły życia duchownych i mniszek” Amalariusza z Metzu w przekładzie zbiorowym pod redakcją ks. Tadeusza Gaci (Towarzystwo Naukowe KUL). Nagrodę w kategorii seria wydawnicza otrzymała seria „Teksty-przekłady-komentarze” autorstwa św. Tomasza z Akwinu, Aleksandra z Afrodyzji, Temistiusza i Arystotelesa pod redakcją ks. Andrzeja Maryniarczyka (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu). Wyróżnienie w kategorii „duchowość” trafiło do: „Kocham dzieło Ducha Świętego. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego”, autorstwa abpa Stanisława Budzika (Wydawnictwo Gaudium). Wyróżnienie w kategorii „świadectwo” otrzymały „Dwa królestwa”, autorstwa bł. bpa Grzegorza Chomyszyna (Wydawnictwo AA), współredaktor Włodzimierz Osadczy. Feniks Specjalny otrzymała Biblia Audio Superprodukcja, produkcja Osorno. MG