Kult Świętej Rodziny

Kościół pw. Świętej Rodziny na lubelskich Czubach

30 grudnia Kościół będzie obchodził uroczystość Świętej Rodziny.


Do liturgii to święto zostało wprowadzone za pontyfikatu Leona XIII, który szerzył kult Najświętszej Rodziny w swoich pismach. W wielu krajach i diecezjach to święto obchodzono już od XVIII. Na cały kościół rozszerzył je papież Benedykt XV.

Lubelski kościół pw. Świętej Rodziny jest jednym z bardziej znanych w archidiecezji ze względu na celebrowaną na terenie parafii przez św. Jana Pawła II mszę św. 9 czerwca 1987 roku. Była ona połączona z udzieleniem święceń kapłańskich.

Samodzielny ośrodek duszpasterski powstał w dzielnicy Czuby wiosną 1982 roku, kiedy to bp Bolesław Pylak zlecił ks. Ryszardowi Jurakowi prowadzenie prac budowlanych i organizowanie pracy ośrodka duszpasterskiego. Do pomocy został skierowany ks. Leszek Kuna. Murowana kaplica w centrum liczącej wtedy już ok 6 tys. mieszkańców, dzielnicy Czuby została poświęcona przez bpa Zygmunta Kamińskiego 12 grudnia 1982 roku, zaś 22 listopada 1984 roku została tu, na mocy dekretu bpa Bolesława Pylaka, erygowana parafia. W następnych latach stała się macierzystą dla parafii MB Różańcowej (1993 i św. Wojciecha (1996).

Budynek plebanii został wzniesiony w latach 1985-1986. W latach 1986-1990 został wybudowany nowoczesny kościół według projektu zespołu architektów: Zbigniewa Szeligi, Jacka Bieńkowskiego i Bożeny Szeligi. Realizatorem budowy był ks. Ryszard Jurak. Od kwietnia 1984 roku zakrystią, gospodarstwem domowym i katechizacją dzieci zajęły się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Świątynia wyposażona jest w wysokiej klasy 48-głosowe organy, które stanowią dar jednej z monachijskich parafii i organy 12-głosowe w kaplicy MBNP, gdzie odbywa się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

Kościół słynie z festiwalu organowego, którego organizatorem i dyrektorem jest Robert Grudzień. W prężnie funkcjonującej się parafii, liczącej obecnie 17 833 wiernych, działa wiele grup apostolskich i modlitewnych, m. in. Koła Różańcowe, Rycerstwo Niepokalanej, Pomocnicy Matki Kościoła, duszpasterstwo pielgrzymkowe, rada duszpasterska, Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Rodzina Miłosierdzia Bożego, Akcja Katolicka, Chór Familia, Duchowa Adopcja, Legion Maryi, neokatechumenat, lektorzy, Ministranci, Vox Beata, Duszpasterstwo Harcerzy, KSM, Eucharystyczny Ruch Młodych, Ruch Młodych, Ruch Światło– Życie, Młodzież pracująca, schola „RAD”, Wspólnota AA, Teatr, Kultura i rodzina, Rodziny Nazaretańskie, Odnowa w Duchu Świętych, Grupa Emmanuel, Duszpasterstwo Nauczycieli, Szkoła Modlitwy, Grupa Dobrego Pasterza i Grupa Misyjna.

Elżbieta Kasprzycka