Kultura jest tuż obok

Dni Kultury Regionalnej już na stałe wpisały się w kalendarz imprez ZSO nr 8 w Chełmie. To wydarzenie, którego celem jest rozwijanie wiedzy uczniów o kulturze regionu i nawiązanie kontaktu z lokalnym środowiskiem artystycznym.

Tegoroczna edycja trwała od 25 kwietnia do 11 maja. – W tych dniach nasza młodzież miała okazję spotkać się z chełmskimi twórcami, regionalistami i animatorami kultury, poznać ich najnowsze dokonania oraz artystyczne pasje – mówi nauczycielka Ewa Skórzewska-Popek. Szkołę odwiedzili m.in.: malarka i poetka Krystyna Igras, poetka Iwona Chudoba, wydawca i księgarz Waldemar Taurogiński i Zespół Pieśni i Tańca „Okszowiacy”.
W czasie trwania Dni Kultury Regionalnej w szkole udostępniono do zwiedzania dwie wystawy: prac plastycznych Krystyny Igras oraz zbiorów bibliotecznych o tematyce regionalnej, a także eksponaty zgromadzone w Szkolnej Izbie Regionalnej. (mg)