Kuprianowicz w duchu pojednania

Dr Grzegorz Kuprianowicz, historyk, naukowiec, prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie został współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.


Dr Kuprianowicz, jako naukowiec i społecznik, zaangażowany jest w życie lubelskiej diecezji prawosławnej. Położył szczególne zasługi m.in. w przypomnieniu tragedii spowodowanej decyzją władz sanacyjnych o burzeniu cerkwi prawosławnych w 1938 r. Cyklicznie organizuje także spotkania z kulturą i literaturą ukraińską, m.in. czytanie poezji Tarasa Szewczenki na lubelskim skwerze jego imienia. Jest znany jako działacz na rzecz pojednania i zrozumienia między Polakami i Ukraińcami. TAK