Kwesta na cmentarzach

Na cmentarzach w powiecie włodawskim jest bardzo wiele zabytkowych nagrobków wymagających odnowienia i ochrony przed całkowitym zniszczeniem. Kryją one prochy wielu znanych i zasłużonych dla włodawskiego środowiska ludzi. Stowarzyszenie „Renovabis” zajmuje się odnawianiem tych nagrobków.

– Chcemy ocalić od zapomnienia to, co stanowi o integralności kulturowej i niepowtarzalnej wartości historycznej naszej „Małej Ojczyzny” – tak o sobie pisze Stowarzyszenie Renovabis, które organizuje na włodawskich cmentarzach kwestę. Kwestujących będzie można spotkać na dwóch włodawskich cmentarzach – parafialnym i komunalnym – w środę, 1 listopada od godz. 8 do godz. 17 oraz w czwartek, 2 listopada w godz. 14-17.
To już ósma kwesta. Poprzednie cieszyły się dużym zrozumieniem. Mieszkańcy powiatu i przyjezdni nie skąpili grosza.
Przy okazji Edward Łągwa, prezes Renovabis, apeluje do wszystkich chętnych o udział w kweście w charakterze wolontariuszy. Chętni mogą się zgłaszać do prezesa telefonicznie (nr 603 609 834). – Chodzi o to, by kwestować godzinę lub dwie, nie dłużej – wyjaśnia E. Łągwa.
Dzięki pieniądzom z kwest udało się odnowić wiele bezcennych zabytków włodowskiej nekropolii. Z ostatnich prac Renovabisu na uwagę zasługują roboty budowlane przy kaplicy grobowej Katarzyny z Osypowiczów Seredynowej na cmentarzu parafialnym we Włodawie. (pk)