Kwietna łąka, czy pastwisko

Włodzimierz Radek, przewodniczący Rady Miasta Świdnik, wnosi by ratusz bardziej dbał o miejską zieleń. Jako przykład wskazuje kwietną łąkę przy Hali Targowej, która do niedawna porastała chwastami i była wątpliwą ozdobą miasta.


Radny wystąpił w tej sprawie z interpelacją do burmistrza. – W sąsiedztwie Hali Targowej jest skwer, na którym zasiana była łąka polnych kwiatów. Tyle, że łąka porasta chwastami. Takie miejsce należy pielęgnować – wskazywał w piśmie Włodzimierz Radek, a jako dowód dołączył zdjęcie zachwaszczonego skweru.

Po interwencji miasto wykosiło łąkę, a burmistrz Waldemar Jakson, zapewnił, że wiosną przyszłego roku miasto zdecyduje o dalszej formie zagospodarowania skweru.

– Mam nadzieję, że wiosną znowu pojawi się tu kwietna, ciesząca oko łąka – mówi przewodniczący Radek, ale na pewno trzeba będzie bardziej o nią zadbać. JN