Kwietny murek woła o wsparcie

Radny Marcin Nowak dopomina się o remont murku z kwiatami przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.


„Murek” to popularna w Lublinie kwiaciarnia na świeżym powietrzu. Niestety, jego stan pozostawia wiele do życzenia i radny interpeluje do prezydenta Lublina o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie stu tysięcy złotych na przygotowanie kompleksowej renowacji tego miejsca.

– Będąca jego właścicielem Parafia Ewangelicko-Augsburska nie posiada na ten cel wystarczającego zabezpieczenia finansowego, stąd konieczna jest pomoc ze strony władz Lublina – podkreśla radny Marcin Nowak (klub prezydenta Żuka). Swoją prośbę zamierza także umieścić wśród wniosków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku.

– Uwzględnimy powyższe zadanie w projekcie budżetu do realizacji na 2020 rok – zapowiada Andrzej Wojewódzki, sekretarz Miasta Lublin. – Decyzje dotyczące ostatecznej uchwały budżetowej będą podjęte przez Radę Miasta Lublin pod koniec roku. Uprzejmie proszę o wsparcie pana radnego dla powyższej inicjatywy podczas prac nad projektem budżetu Gminy Lublin na 2020 rok – dodaje. (EM.K.)