Łączy nas Chrystus

Kilkudziesięciu przedstawicieli prawosławia, katolicyzmu i protestantyzmu spotkało się na Międzynarodowym Kongresie Ekumenicznym, zorganizowanym przez KUL od 29 do 31 października.


W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele różnych odłamów chrześcijaństwa pod przewodnictwem metropolity lubelskiego, abp Stanisława Budzika, prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla i ks. bp. Jana Cieślara z diecezji warszawskiej kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce. Każdy dzień kongresu poświęcony był innemu wyznaniu. Spotkania i wykłady towarzyszące wydarzeniu były okazją do wymiany myśli, refleksji i doświadczeń. Data obrad zbiega się z ważnymi wydarzeniami: 100-leciem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 700. rocznicą nadania Lublinowi praw miejskich oraz 500-leciem reformacji.
Pod hasłem „Lublin – miasto zgody religijnej 2017” odbyły się również nabożeństwa odebrane przez kapłanów każdej z religii, które zakończyło we wtorek 31 października nabożeństwo luterańskie z okazji przypadającej w tym dniu 500. rocznicy reformacji, na którym wspólnie modlili się, katolicy, prawosławni i protestanci. – Łączy nas Chrystus, który jest wspólnym fundamentem i głową Kościoła wszystkich chrześcijan – podkreślał ks. bp Jan Szarek, biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, podczas nabożeństwa w lubelskim kościele luterańskim św. Trójcy. Kongres i nabożeństwo zakończył koncert organowo-chóralny z prawykonaniem „Sonaty reformacyjnej” Natalii Zanni-Lewandowskiej.
Organizatorem wydarzenia był Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Archidiecezja Lubelska, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej, Polska Rada Ekumeniczna o. Lublin, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Fundacja Rozwoju KU, a także Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Miasto Lublin
Emilia Kalwińska