Laptopy na czas pandemii

W związku z sytuacją epidemiczną szkoły przeszły na nauczanie zdalne, ale istniał problem z uczniami wykluczonymi cyfrowo. Jednak dzięki inicjatywie lubelskiego urzędu wojewódzkiego do szkół z terenu powiatu krasnostawskiego trafią 44 laptopy z odpowiednim oprogramowaniem, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym.

Departament kultury, edukacji i dziedzictwa narodowego urzędu wojewódzkiego w Lublinie ustalił, że potrzeby w zakresie sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej zgłosiło blisko 6200 uczniów. Ponieważ skala problemu okazała się znacząca, władze województwa w trybie pilnym zdecydowały, że za 3 mln zł z tzw. rezerwy na budżet obywatelski, zostaną zakupione tablety i pakiety danych mobilnych. Sprzęt ma trafić do najbardziej potrzebujących uczniów. Pozwoli to na korzystanie z tabletów w celach edukacyjnych przez szkoły nie tylko w okresie epidemii.

Tablety dla gmin powiatu krasnostawskiego odebrała naczelnik wydziału oświaty, kultury i promocji powiatu Aleksandra Stachula. Starostwo powiatowe z kolei przekazało sprzęt przedstawicielom gmin, a następnie będzie on dostarczony do szkół. O tym, który uczeń z niego skorzysta, decydować będą dyrektorzy placówek. Co ważne, tablety będą wyposażone w kompletne oprogramowanie (m.in. dostęp do pakietu Office 365) oraz bezpłatny dostęp do internetu na okres 3 miesięcy, czyli do zakończenia roku szkolnego.

Sprzęt trafił np. do gminy Rudnik. – Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Dzięki wsparciu uczniowie ze szkół w Płonce i Rudniku otrzymają niezbędny sprzęt komputerowy – informuje gmina Rudnik.

Z dotacji na zakup sprzętu skorzystają wszystkie szkoły w gminie Krasnystaw. Decyzja o przyznaniu pieniędzy przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa już zapadła, a samorząd będzie mógł wydać na ten cel do 60 tys. zł. Wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik szacuje, że powinno to wystarczyć na zakup 17 laptopów z oprogramowaniem. – Taki jest wniosek z rozeznania cenowego, które nie czekając na decyzję o przyznaniu środków, już przeprowadziliśmy.

By przystąpić do zakupu potrzebna jest jeszcze tylko odpowiednia umowa z CPPC. Sprzęt zostanie przekazany do 5 placówek, prowadzonych przez gminę Krasnystaw. Będą z niego korzystać uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych w: Jaślikowie, Krasnymstawie, Krupem, Małochwieju Dużym i w Siennicy Nadolnej – mówi wójt. (k)