Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

Są najlepszym przykładem na to, że zdolności poparte systematyczną i sumienną pracą to przepis na sukces. Przynieśli chlubę nie tylko sobie i swoim rodzicom, ale również nauczycielom i szkołom. Oto „nasi” tegoroczni laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

Konkurs polonistyczny: laureaci – Julia Gozdecka – SP w Rejowcu, Miłosz Lipczuk – SP nr 4 w Chełmie; finaliści: Igor Bałabaj – SP nr 4 w Krasnymstawie, Karolina Sidoruk – SP nr 3 we Włodawie, Lena Markiewicz – SP we Włodawie, Dominika Papierz – SP nr 4 w Krasnymstawie, Aleksandra Pastuszak – SP nr 3 w Chełmie, Hanna Fura – SP w Sawinie, Klaudia Krasuń – SP nr 4 w Chełmie, Helena Koszyk – SP w Izbicy, Agnieszka Rudkowska – SP nr 6 w Chełmie, Oliwia Gałaś – SP nr 3 w Chełmie, Weronika Zalewska – SP nr 1 Chełmie, Lena Bożym – SP nr 1 w Krasnymstawie, Amelia Grygiel – SP nr 1 w Krasnymstawie, Amelia Żeliszczak – SP w Orłowie Drewnianym.

Konkurs matematyczny: laureaci – Michał Błaszczak – SP nr 4 w Krasnymstawie; finaliści – Miłosz Lipczuk – SP nr 4 w Chełmie.

Konkurs historyczny: laureaci – Michał Zając – SP nr 3 we Włodawie, Antoni Sołtys – SP nr 6 w Chełmie, Mateusz Wolanciuk – SP nr 7 w Chełmie, Kacper Michalski – SP nr 8 w Chełmie; finaliści: Piotr Mil – SP nr 5 w Chełmie, Marcel Piech – SP w Sawinie, Igor Praczuk – SP nr 7 w Chełmie, Bartłomiej Grzywna – NSP nr 2 w Chełmie, Markus Perlik – SP nr 7 w Chełmie.

Konkurs z języka angielskiego: laureaci – Kalina Górska – NSP nr 2 w Chełmie, Hanna Odyniec – SP nr 3 we Włodawie; finaliści – Zofia Ciach – SP w Kamieniu, Anna Mistrzak – NSP nr 2 w Chełmie, Patryk Filipczuk – SP w Pawłowie, Michał Hać – SP w Siennicy Różanej, Natalia Kita – SP w Sawinie, Sylwia Reszota – SP nr 8 w Chełmie, Wojciech Rząsowski – NSP nr 2 w Chełmie, Eliza Szambelan – SP w Siennicy Nadolnej, Hanna Sawicka – NSP „Razem” w Chełmie,

Konkurs chemiczny: laureaci – Eliza Szambelan – SP w Siennicy Nadolnej, Milena Prill – SP w Hańsku, Aleksander Oleszczuk – SP nr 7 w Chełmie, Mikołaj Berezowski – SP nr 4 w Krasnymstawie; finaliści – Miłosz Lipczuk – SP nr 4 w Chełmie.

Konkurs biologiczny: finaliści – Hanna Odyniec – SP nr 3 we Włodawie, Igor Bałabaj – SP nr 4 w Krasnymstawie, Grzegorz Łagowski – SP nr 8 w Chełmie, Mateusz Borówka – SP nr 3 we Włodawie.

Przypomnijmy, że laureaci konkursów przedmiotowych mają zagwarantowaną ocenę celującą (6) na koniec roku z przedmiotu, którego byli laureatem i są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, otrzymując „z urzędu” maksymalną liczbę 100 pkt., a finaliści otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. (opr. w)