Laureaci z SP 3

Troje uczniów klasy VI d w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie zostało laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku 2016/2017. Są to: Angelique Ratkowski i Małgorzata Zarczuk z języka polskiego (op. Ewa Bartyś) oraz Maciej Szymański z matematyki (op. Urszula Stachyra).
Dzięki wytężonej i systematycznej pracy wszyscy znakomicie poradzili sobie w ostatnim etapie – wojewódzkim, przynosząc chlubę szkole oraz uzyskując tytuł laureata. (-)