Laureatów poznamy pod koniec roku

W najbliższy piątek, 14 października upływa termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w XVI edycji konkursu „O Kryształową Cegłę” na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. Laureatów prestiżowej nagrody poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Lublinie w grudniu.
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, organizator konkursu, w związku z dużym zainteresowaniem i licznymi prośbami przesunął termin nadsyłania zgłoszeń do najbliższego piątku.
Do konkursu mogą być zgłoszone budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe, zamieszkania zbiorowego, zespoły mieszkaniowe, przestrzenie publiczne, obiekty zabytkowe i użyteczności publicznej zrealizowane w okresie od stycznia 2014 r. do września tego roku. Zgłoszenia mogą dokonywać administracje reprezentujące samorządy, zarządcy, administratorzy, jednostki uczestniczące w procesie budowlanym, tj. inwestor, deweloper lub biuro projektowe i główny wykonawca w porozumieniu z inwestorem.
W dotychczasowych 15 edycjach konkursu rywalizowało ze sobą około 800 inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicznych regionach Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Słowacji.

Były to zarówno nowe, jak i modernizowane obiekty, o zróżnicowanym nakładzie finansowym, reprezentujące bogaty katalog kategorii – od niewielkich lokalnych ośrodków kultury czy sportu, po duże zespoły zabudowy mieszkaniowo-usługowej, hotele, sanatoria, obiekty sakralne czy akademickie, parki naukowo-technologiczne, centra handlowe.
Międzynarodowa kapituła co roku staje przed ogromnym wyzwaniem: ocenia perły architektoniki wschodniego pogranicza UE nie tylko pod względem walorów i oryginalności rozwiązań architektonicznych, czy jakości wykonania, ale także z uwagi na wpływ na środowisko, jak również w aspekcie wartości społecznych, kulturowych i narodowych.
Organizatorom konkursu zależy na promocji najlepszych inwestycji oraz premiowaniu wzorcowych praktyk w budownictwie, uwzględniających też ochronę środowiska. Warto zaznaczyć, że zgodnie z ideą konkursu nagradzani są wszyscy najważniejsi partnerzy procesu budowlanego – inwestor, projektant i wykonawca.
Nagrody (statuetki – Kryształowe Cegły) oraz wyróżnienia w 16. edycji przyznane zostaną w kategoriach:

* budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe jedno– i wielorodzinne nowo wybudowane;
* budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe jedno– i wielorodzinne modernizowane (remontowane)
* zespoły mieszkaniowe osiedlowe nowo wybudowane
* modernizacja zagospodarowania przestrzeni publicznych w osiedlach mieszkaniowych i w historycznych zespołach zabudowy, podwórka osiedlowe, przestrzenie rekreacyjne;
* obiekty mieszkalnictwa zbiorowego (hotele, akademiki, internaty, pensjonaty);
* obiekty techniczne i inżynieryjne towarzyszące i obsługujące budownictwo mieszkaniowe (oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, kotłownie, ujęcia wody, garaże itp.);
* centra handlowe osiedlowe, dzielnicowe, salony handlowo-usługowe;
* inne obiekty użyteczności publicznej (oświatowe, opieki zdrowotnej, biura, obiekty sakralne itp.);
* poruszania się (niepełnosprawni, osoby w podeszłym wieku, matki z wózkami);
* obiekty agroturystyczne nowe oraz modernizowane (remontowane);
* obiekty realizowane przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej;
* inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) – farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, elektrownie wodne, obiekty hydrotechniczne, pompy ciepła;
* instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych.
Wręczenie prestiżowych nagród i wyróżnień XVI edycji nastąpi podczas uroczystej gali.
KB