Laury dla „Norwida”

Uzdolnieni artystycznie uczniowie II LO w Krasnymstawie zdobyli najwyższe laury w jedenastej edycji powiatowego konkursu poezji ks. Jana Twardowskiego.
W kategorii interpretacji plastycznej utworu lirycznego Zuzanna Pitucha z klasy I „b” II LO zajęła miejsce pierwsze, a Karolina Gaweł, również z I „b” była druga. Uczeń I „a” Kacper Fidecki zachwycił jury swoją interpretacją wierszy „Chciałbym” i „Aby się stało” i zwyciężył w kategorii recytacja. Opiekunem młodzieży II LO była Monika Adamczuk-Szamik. (k)