LAWP i BGK razem dla biznesu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomiła dla przedsiębiorców pożyczki płynnościowe. O wsparcie mogą się ubiegać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ze wszystkich branż. Przedsiębiorcy z Lubelskiego mogą otrzymać pożyczkę do kwoty 250 tys. zł (zwaną małą pożyczką) lub nawet do 1 mln zł (duża pożyczka). Pożyczka płynnościowa z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) jest elementem Lubelskiego Pakietu Antykryzysowego.

Dotacja pozwala sfinansować wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy. To także szansa, aby uniknąć zwolnień i zachować miejsca pracy.

Co można sfinansować dzięki pożyczce?

  • wynagrodzenia pracowników i koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie ujęte na liście płac podwykonawców;
  • opłaty za czynsz lub najem lokalu;
  • zakup potrzebnego towaru;
  • zobowiązania publiczno-prawne (np. podatki, składki ZUS);
  • spłatę zobowiązań handlowych;
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działań firmy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Wsparcie przedsiębiorców jest dla nas równie ważne, jak sama walka z pandemią. Jestem przekonany, że firmy z Lubelskiego skorzystają z rozwiązań, jakie przygotowała Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego

Wnioski można składać w Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (www.barr.org.pl), Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” (www.marr.com.pl), Puławskim Centrum Przedsiębiorczości (www.fpcp.org.pl) oraz Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (www.oic.lublin.pl).

Kto może skorzystać ze wsparcia?

O pożyczkę płynnościową z RPO mogą się ubiegać mikro-, małe i średnie firmy z  województwa lubelskiego, które odczuły skutki kryzysu gospodarczego.

– Bank Gospodarstwa Krajowego od lat wspiera rozwój gospodarczy województwa lubelskiego. Współdziałanie z LAWP jest dla nas naturalne. Wspólne uruchomienie pożyczki płynnościowej to tylko jeden z licznych elementów działań podjętych przez BGK na rzecz wsparcia przedsiębiorców w tym trudnym dla gospodarki okresie. Musimy wspierać firmy i miejsca pracy. To jest kluczowe z punktu widzenia strategicznych interesów Polski – tłumaczy Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem Funduszy Europejskich w BGK.

Pożyczka jest udzielana na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca może liczyć m.in. na roczną karencję w spłacie. Oznacza to, że pierwszą ratę zapłaci dopiero po roku od momentu zawarcia umowy. Inne uzgodnienia to też brak wymogu wniesienia wkładu własnego i okres spłaty do 8 lat (w przypadku pożyczki do 1 mln zł). Finansowanie można uzyskać do końca 2020 roku. Wydatki z pożyczek płynnościowych mogą być łączone z wydatkami inwestycyjnymi.

Trzeba pamiętać, że warunkiem ubiegania się o wsparcie na zachowanie płynności finansowej jest udokumentowanie wystąpienia negatywnego wpływu pandemii na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje o pożyczkach płynnościowych dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego znajdują się na stronie: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/lubelskie/zachowanie-plynnosci-finansowej/

BS