Gdy lekarz zapragnie być… Szekspirem

Adept prawa czy medycyny może teraz zostać aktorem lub reżyserem… Teatr pragmatyczny – rzec by można o modelu kształcenia, jako efekcie współpracy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.
Studium Teatralne to nowa, humanistyczna specjalność, którą od października mogą wybrać studenci polskich uczelni. Jej wyjątkowy charakter przejawia się wielością zajęć praktycznych. Te będą mieć bazę w miejscu wyjątkowo do tego celu predestynowanym, właśnie w CSK.
– Nie tylko artysta, również przyszły prawnik, ekonomista czy lekarz mogą zdobyć kreatywne umiejętności, wzbogacić swój arsenał środków wyrazu i komunikacji, wybierając specjalność teatralną. Centrum to jedna z największych instytucji tej sfery w Polsce. Na co dzień i przy okazji projektów współpracują z nami najlepsi praktycy sceny z całego świata. U nas młodzi ludzie mogą uczyć się właśnie od nich – zachęca Piotr Franaszek, dyrektor Centrum Spotkania Kultur.

Studium jest propozycją nie tylko dla osób owładniętych pasją teatru. Zajęcia prowadzone w ramach tej specjalizacji doskonalą umiejętność płynnego mówienia, autoprezentacji, świadomości własnego ja i zdolności organizacyjnych. Ich podstawą jest teoria teatru, która przybliży dzieje dramaturgii oraz współczesnych sztuk performatywnych – głosi profil nowego studium. Koordynatorem tego projektu jest Barbara Żarinow, która widzi w tym przedsięwzięciu pionierskie łączenie wiedzy uniwersyteckiej i praktyki dużej instytucji kultury.
W panelu informacyjnym zasiedli: dr hab. Arkadiusz Bagłajewski dyrektor Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS, dr hab. Irina Lappo kierownik Zakładu Teatrologii, dr hab. Alina Orłowska (Instytut Filologii Słowiańskiej) i dr Jarosław Cymerman (Zakład Teatrologii) – także z tego wydziału. Praktyków teatru reprezentował młody, ale znany lubelski reżyser Paweł Passini.
– Nauka przyjmie formę warsztatów, które prowadzą wybitni artyści: zarówno ci związani z Lublinem, jak i goście Centrum Spotkania Kultur. Pozwoli to adeptom Studium zdobyć umiejętności potrzebne w działalności teatrów, instytucji kultury, w samodzielnym tworzeniu dzieł scenicznych – twierdzą.

Nabór drogą elektroniczną

Odbywa się poprzez Internet pod adresem https://irk.umcs.lublin.pl . Na chętnych studentów (niezależnie od kierunku) czeka 150 miejsc. Studenci polonistyki ten „dokształt” uzyskają bezpłatnie, a dla pozostałych, którzy specjalność tę wybierają jako dodatkową, koszt semestru wyniesie od 350 do 650 zł w 3-letnim programie nauki (zależnie od ilości punktów ECTS).
Zajęcia będą w czterech blokach praktycznych, nad którymi opiekę mają sprawować prawdziwe autorytety w tych dziedzinach.
Na kierunku „Aktor-reżyser” Studium zapewnia warsztaty pracy nad ciałem i głosem. Są tu zajęcia fizyczne na scenie, wprawki aktorskie, improwizacje, etiudy grupowe. Dalej studenci poznają szczegóły pracy aktora i z aktorem, układy różnych sytuacji scenicznych. Są także zagadnienia heurystyczne (coś w rodzaju sztuki fantazjowania), adaptacje tekstu. Adepci poznają praktycznie różne zadania reżyserskie, taktykę pracy nad spektaklem – od pierwszej próby po premierę.
„Technika i technologia sceniczna” przewiduje zajęcia prowadzone przez najlepszych fachowców sceny i estrady współpracujących z Centrum. Słuchacze poznają techniki operowania światłem i dźwiękiem w teatrze oraz innych realizacjach scenicznych. Posiądą wiedzę na temat budowy i funkcjonowania scenografii w przestrzeni wielkiej sceny oraz wykorzystania nowych mediów w teatrze i koncertach.
W ramach kierunku „Menedżer kultury” dobrana kadra dydaktyczna przekaże studentom swoją praktykę w zakresie organizacji, produkcji i promocji wydarzeń. W ramach bloku menedżerskiego są także zajęcia z programowania, zarządzania i realizacji projektów kuratorskich, z marketingu instytucji kultury oraz organizacji pracy w teatrze. Studenci zapoznają się z zapisami prawa autorskiego.
Słuchacze bloku „Nowy cyrk” zdobędą umiejętności z zakresu żonglerki, kuglarstwa, manipulacji przedmiotami, akrobatyki, ekwilibrystyki oraz klaunady. Ma to wystarczyć do aktywnego wykorzystania ich w pracy twórczej, dać podstawy dalszego rozwoju wymienionych sprawności. Adepci poznają szeroko pojęte spektrum cyrku współczesnego w Europie i na świecie, „wejdą na estradę” ogromnej i stale rozwijającej się społeczności nowego cyrku.

Dlaczego w Lublinie i tylko tu?

Bo nasze miasto ma ogromne tradycje w sferze sztuk scenicznych – mówi się o nim: „Zagłębie teatralne”, „Ateny teatru” – uzasadniało grono znawców. – Tu na przełomie lat 60. i 70. rozpoczęły swoją działalność studenckie grupy artystyczne. Ich twórcy do dziś mają silny wpływ na współczesną scenę nie tylko w Lublinie czy w Polsce, lecz również pozostają ważni dla teatru europejskiego. To m.in. Andrzej Rozhin i jego Gong 2, Janusz Opryński i Teatr Provisorium, Leszek Mądzik i Scena Plastyczna KUL, Włodzimierz Staniewski i Teatr Gardzienice. Zaczynali oni jako studenci, którzy bojkotowali panujące wówczas techniki reżyserskie, aktorskie, ale i cały ustrój polityczny. Później zasłynęli jako artyści o wielkiej wizji teatru, bo jest to sztuka o ogromnej sile przebicia, do dziś…
– Po ukończeniu tej specjalizacji absolwent: aktor czy reżyser będzie mieć w ręce narzędzia niezbędne do tworzenia etiud oraz spektakli w oparciu o bogate środki wyrazu artystycznego i to w powiązaniu ze sztuką cyrkową – mówią organizatorzy. – Potrafi zaplanować, moderować oraz wykonywać pracę twórczą w tej sferze zarówno solo jak i w grupie, niezależnie jaki jest jego obrany kierunek kształcenia. Studium przyjmuje zapisy do 16 października.
Marek Rybołowicz