Lekarze rodzinni z nowym prezesem

Tomasz Zieliński, dotychczas wiceprezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, przejął kierownictwo tej organizacji z rąk niezwykle zasłużonej jej wieloletniej szefowej, Teresy Dobrzańskiej-Pielichowskiej.


Członkowie Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców wybrali nowy zarząd swojej organizacji. Po 15 latach kierowania organizacją z funkcji prezesa ustąpiła Teresa Dobrzańska-Pielichowska oraz Małgorzata Stokowska-Wojda, która w tym samym czasie pełniła funkcję sekretarza zarządu.

Lubelscy lekarze rodzinni zdecydowali, że w nowej kadencji władze sprawować będzie Tomasz Zieliński, który piastować będzie funkcje prezesa. W działaniach wpierać go będą: jako wiceprezes dotychczasowa prezes Teresa Dobrzańska-Pielichowska, a także: Marek Sobolewski oraz Wioletta Szafrańska-Kocuń (w funkcji skarbnika) oraz Barbara Kozak (jako sekretarz zarządu). Delegaci wybrali również nową Komisję Rewizyjną, która będzie pracować w składzie – Marek Bukowski, Ewa Golecka oraz Mirosław Limanowski.

Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców jest autonomiczną częścią Porozumienia Zielonogórskiego, największej organizacji branżowej w kraju. Znany jest nie tylko i nie przede wszystkim jako organizator protestów, ale przede wszystkim środowisko samokształceniowe i stowarzyszenie popularyzujące wiedzę o medycynie pierwszego kontaktu, co pozostaje w znacznym stopniu zasługą prezes Dobrzańskiej-Pielichowskiej.

TAK