Lekcja pamięci i empatii

W ramach realizacji przez Muzeum Ziemi Chełmskiej projektu stypendialno-grantowego Upamiętnić Zagładę. Życie i Zagłada chełmskich Żydów w 80. rocznicę „likwidacji” getta w Chełmie uczniowie klasy 4 MR Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie pod opieką nauczyciela języka polskiego Małgorzaty Kołodziejczyk i wychowawcy klasy Mariusza Póltoraka oraz koordynatorki projektu Doroty Bidy odwiedzili Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Zwiedzili tam ekspozycję: „SS-Sonderkommando Sobibor. Niemiecki obóz zagłady 1942-1943”.


Ekspozycja historyczna pozwoliła przybliżyć temat Holokaustu. Uczniowie z pomocą przewodnika mieli możliwość przeanalizowania mechanizmów funkcjonowania obozu jako części planu eksterminacji społeczności żydowskich w okupowanej przez III Rzeszę Europie. Uwagę uczniów skupiły autentyczne ślady pamięci, artefakty wyeksponowane w 25-metrowej gablocie. Ich oddziaływanie było niezwykle silne. Młodzież była pod wrażeniem nowoczesnych form przekazu i wykorzystanych środkach multimedialnych”, służących przywracaniu pamięci o tysiącu bezimiennych ofiar Holocacaustu.

Wiedza o Zagładzie uczy rozumienia, do czego może doprowadzić nietolerancja, uprzedzenia i nienawiść wśród ludzi. Służy więc realizacji podstawy programowej z przedmiotów humanistycznych i edukacji społecznej. Jest również związana z prowadzoną w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie pedagogiką pamięci, kształtującą postawy empatii i świadomości historycznej.

Projekt współfinansowany przez Forum Dialogu, z którym szkoła współpracuje w ramach w Szkoły Dialogu. (mk)