Lekcje wielkiego Prymasa

14 września 2019 roku w Muzeum w Kozłówce odbędzie się siódme już spotkanie z cyklu Akademia Kozłowiecka, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Cykl tych spotkań poświęcony jest katolickiej nauce społecznej oraz osobie i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.


Przypomnijmy, że podczas okupacji hitlerowskiej w zespole pałacowym w Kozłówce, należącym do Jadwigi i Aleksandra Zamoyskich, mieszkało wiele wysiedlonych i zagrożonych osób. Przebywał tam też ponad rok młody ksiądz Stefan Wyszyński. Podczas swojego pobytu w Kozłówce przyszły prymas Polski, pełnił funkcję kapelana sióstr franciszkanek. Kształcił je nie tylko duchowo, ale i intelektualnie. Zajmując się pracą naukową, prowadził dla sióstr wykłady z prawa kanonicznego i katolickiej nauki społecznej. Z jego lekcji korzystały także i inne osoby przebywające wtedy na terenie kompleksu pałacowego.

Te rozważania filozoficzne, pogadanki i konferencje oraz dyskursy intelektualne, w których udział brało coraz więcej osób, zaczęto nazywać Akademią Kozłowiecką. Nawiązując do tej tradycji, w 2018 roku Stowarzyszenie „Civitas Christiana” postanowiło kontynuować dzieło swojego patrona.

Pierwsze spotkanie Akademii Kozłowieckiej miało miejsce 17 marca 2018 roku. Podczas spotkania siódmego 14 września b. r., jak zwykle o godz. 10.00, odbędzie się w kaplicy pałacowej msza św. w intencji rychłej beatyfikacji czcigodnego sługi bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Potem nastąpi otwarcie wystawy „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”.

Została ona przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającej w 2018 roku 70. rocznicy objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. O 11.30 o „Społecznej gospodarce rynkowej we współczesnym nauczaniu Kościoła” będzie mówił dr hab. Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Po dyskusji przewidziana jest przerwa kawowa. O 13.15 na temat „Kardynał Stefan Wyszyński, patriota i mąż stanu” wypowie się prof. dr hab. Mieczysław Ryba.

Po dyskusji na ten temat „Słowo drukowane w gramatyce życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego” wygłosił dr Krzysztof Stola, asystent Oddziału Lubelskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Po zwiedzaniu muzeum przewidziany jest obiad. Kolejne spotkanie w ramach Akademii Kozłowieckiej przewidziane jest na listopad.

Elżbieta Kasprzycka