Lekka piechota w Chełmie

Pokaz sprzętu i wyposażenia żołnierzy OT

Nikłe było zainteresowanie urzędników urządzonym przez żołnierzy z chełmskiej jednostki spotkaniem w sprawie 24 Batalionu lekkiej piechoty w Chełmie. Szeregi Batalionu zasiliło już ponad stu mieszkańców Chełma i powiatu chełmskiego. To tzw. terytorialiści, czyli żołnierze, którzy mają być gotowi do działania na wypadek kryzysu albo klęski.

W spotkaniu w sprawie 24 batalionu lekkiej piechoty w Chełmie uczestniczyli trzej samorządowcy

Czwartkowe spotkanie żołnierze zwołali, aby przybliżyć samorządowcom misję Wojsk Obrony Terytorialnej i nawiązać z nimi współpracę w tym zakresie. Chcieli też poinformować urzędników, na jakim etapie jest tworzenie 24 Batalionu lekkiej piechoty w Chełmie. Wchodzi on w skład 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i docelowo liczyć ma około siedmiuset osób. Swoim zasięgiem batalion obejmuje pięć powiatów: chełmski, krasnostawski, włodawski, świdnicki i łęczyński. Przedstawicielom tych samorządów wysłano zaproszenia na czwartkowe spotkanie w chełmskiej jednostce. Ale zjawili się na nim jedynie zafascynowany tematem wojsk terytorialnych Waldemar Jakson – burmistrz Świdnika, Mariusz Wilk – sekretarz powiatu świdnickiego oraz Wojciech Hryniewicz – sekretarz powiatu krasnostawskiego. W spotkaniu zabrakło m.in. urzędników z chełmskiego ratusza, którzy tłumaczyli potem, że zaproszenie do nich nie dotarło.

Chełmianie w batalionie

Batalion ma swoją siedzibę w kompleksie koszarowym przy ul. Lubelskiej. To tu odbywają się w weekendy dwudniowe szkolenia tzw. terytorialistów. Oprócz tego obowiązkiem żołnierzy WOT jest też uczestnictwo raz w roku w czternastodniowych szkoleniach na poligonie. Za każdy dzień szkolenia otrzymują 100 zł w zależności od posiadanego stopnia, a za pozostawanie w tzw. gotowości – 320 zł dodatku miesięcznie.
– Zainteresowanie ochotników służbą w wojskach obrony terytorialnej jest spore, a wpływ ma na to między innymi fakt, że służbę tę można pogodzić z dotychczasową pracą zawodową i życiem rodzinnym – mówi mjr Jacek Otręba, p.o. dowódcy 24 batalionu lekkiej piechoty w Chełmie. – Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej będą wsparciem w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof.
Obecnie w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej jest prawie siedmiuset żołnierzy. Ponad dwustu z nich wchodzi w skład 24 Batalionu lekkiej piechoty w Chełmie. To mieszkańcy pięciu powiatów, które obejmuje batalion. Jak mówią zawodowi wojskowi – żołnierze WOT muszą znać środowisko, w którym będą działać. Batalion w swoim zasięgu ma powierzchnię 5279 km kw. z 313 tysiącami mieszkańców. Większość żołnierzy 24 Batalionu lekkiej piechoty – ponad stu – to mieszkańcy Chełma i powiatu chełmskiego. Część z nich została już zaprzysiężona w maju br. Ostatnia przysięga miała miejsce 24 września, a kolejne zaplanowane są pod koniec października i w grudniu. Wojskowe Komendy Uzupełnień wciąż przyjmują nowe zgłoszenia od ochotników, chętnych zasilić szeregi chełmskiego batalionu. (mo)