Letnie obserwacje jeleni

Od 12 do 14 sierpnia na terenie obwodów łowieckich w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zostaną przeprowadzone letnie obserwacje jeleni.


Poszczególne koła łowieckie dokonają podziału dzierżawionego obwodu łowieckiego na sektory obserwacyjne, w których będą prowadzone obserwacje przez wyznaczonych przez koło łowieckie myśliwych-obserwatorów. Zakłada się, że jeden punkt obserwacyjny obejmie powierzchnię od ok. 300 do ok. 500 ha. Punkty obserwacyjne (czatownie, ambony, zwyżki) w danym sektorze zostaną wyznaczone w miejscach, gdzie istnieje największe prawdopodobieństwo spotkania. Obserwacja odbędzie się podczas trzech wyjść: wieczór – rano – wieczór dnia kolejnego,

z użyciem lornetek, noktowizorów, termowizji itd. Zajęcie stanowisk przez obserwatorów winno nastąpić ok. godziny 19.00, a w przypadku rannych obserwacji ok. godz. 4.00. O terminie opuszczenia stanowisk decyduje indywidualnie obserwator, w zasadzie nie wcześniej niż o godz. 22.00 i godz. 7.00 przy rannym pobycie. Obserwację w sektorze prowadzi jeden obserwator – wyniki obserwacji nanosi na karty obserwacji. Na karcie obserwacyjnej odnotowuje się każdą zaobserwowaną chmarę lub pojedyncze sztuki z wyszczególnieniem płci, wieku (sztuki dorosłe), formy poroża oraz liczbę cieląt, koźląt. Wypełnione karty obserwacji wraz z załączonymi mapami zostaną przekazane do właściwych Nadleśnictw.

Dodatkowa inwentaryzacja metodą letnich obserwacji zostanie przeprowadzona na terenie wszystkich rejonów hodowlanych RDLP w Lublinie. Celem dodatkowej inwentaryzacji jest ustalenie struktury płciowej i wiekowej w populacjach poszczególnych gatunków zwierząt łownych oraz określenie przyrostu. Dodatkowa inwentaryzacja nie będzie dotyczyła ustalenia liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny, natomiast dotyczyć będzie ustalenia rzeczywistych parametrów populacji, niezmiernie ważnych przy sporządzaniu Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych dla każdego rejonu hodowlanego na lata 2023-2033.

Obserwacjami zostaną objęte: łoś, jeleń, daniel, sarna i dzik. (m, fot. Paweł Andruszewski)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here