Liczą na łagodną zimę

(26 listopada) O przygotowaniach do zimy radzili członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włodawie. Jednogłośnie wyrażali nadzieję na łagodną zimę, ale deklarowali, że już od początku listopada są do zimy w stu procentach przygotowani.

Posiedzeniu przewodniczył starosta Andrzej Romańczuk. Nowością był fakt prowadzenia posiedzenia online. Jako pierwszy głos zabrał Marcin Łopacki – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie. Przedstawił procedury związane z postępowaniem w przypadkach obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów lub niskich temperatur. W tym sezonie zimowym drogi powiatowe będą utrzymywane wyłącznie w IV i V standardzie (co oznacza m.in., że czas likwidacji śliskości nie może przekraczać 8-10 godz. od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość). Przygotowano 800 ton mieszanki na drogi powiatowe. Dyrektor stwierdził, że wszystkie przetargi zostały rozstrzygnięte i umowy z wykonawcami zostały podpisane. Każda jednostka ma przygotowane swoje trasy.

Podobnie przygotowany do sezonu zimowego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich we Włodawie, który ma podpisane wszystkie umowy z wykonawcami na 3 lata. ZDW ma zgromadzoną odpowiednią ilość materiału do posypywania, który rozwozić będzie na drogi wojewódzkie. Kierownik Mieczysław Chwała dodał, że jego firma będzie odśnieżała i posypywała piaskiem ścieżki pieszo-rowerowe przy drogach wojewódzkich w powiecie.

Paweł Basaj, komendant PSP, zwrócił uwagę na zadania straży, które są niejako „pomocnicze”. Straż będzie oczywiście pomagać w tych wszystkich miejscach, które są trudno dostępne dla mieszkańców i służb. Przypomniał również, że straż zawsze uczestniczy w nagłych sytuacjach powodujących utrudnienia. Z kolei policja koncentruje się przede wszystkim na problemie bezpieczeństwa drogowego oraz ewentualnego zabezpieczenia mienia w przypadkach ekstremalnych zagrożeń. Ma też na uwadze stały monitoring miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne czy też narażone na wychłodzenie organizmu.

Na koniec starosta A. Romańczuk postawił zadania kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży. W związku z okresem zimowym, polecił m.in.: dokonać przeglądu właściwych procedur reagowania na wypadek gwałtownego ataku zimy; przeprowadzić analizę stanu gotowości w służbach, inspekcjach i strażach powiatowych do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych; prowadzić przez powiatowe centrum zarządzania kryzysowego stałą analizę sytuacji, szczególnie w zakresie transportu, utrzymania dróg, a także zaopatrzenia ludności w energię, ciepło i wodę; przygotować służby, inspekcje i straże powiatowe do realizacji zadań mających na celu zapewnienie przejezdności dróg oraz pomoc dla ludności dotkniętej negatywnymi skutkami ataku zimy; zapewnić niesienie pomocy społecznej przez instytucje powiatowe oraz organizacje społeczne, osobom niedołężnym, starszym oraz bezdomnym; rozpoznać możliwości tymczasowego zakwaterowania osób ewakuowanych z uwagi na negatywne skutki ataku zimy (internaty, bursy szkolne, szkoły itp.); udzielać pomocy w zakresie dostarczania niezbędnych produktów (w miarę zgłaszanych potrzeb) do miejsc niedostępnych dla normalnego transportu ze względu na warunki pogodowe.

Przypomniał również kierownikom o konieczności przeprowadzania kontroli, w szczególności budynków wielkopowierzchniowych, w których może przebywać ludność (centra handlowe, baseny, hale sportowo-widowiskowe, obiekty wystawiennicze itp.) oraz nakazał poprzez PCZK informować ludność o możliwości pogarszania się warunków pogodowych, wykorzystując w tym celu (w miarę posiadanych możliwości) lokalne środki masowego przekazu, prasę i internet.

Starosta poprosił także wszystkie służby zaangażowane w sprawę przygotowania do zimy, by ze sobą jak najściślej współpracowały, szczególnie w kwestii wymiany informacji. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here