Liryczny Jagiełło

Julia Gleń i Agnieszka Górna z I LO w Krasnymstawie znalazły się wśród laureatów drugiego wojewódzkiego konkursu poezji Lucyny Lipińskiej organizowanego przez Gimnazjum w Rejowcu Fabrycznym i Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa.

Julia Gleń z III „B” zajęła w konkursie drugie miejsce, a Aleksandra Liśkiewicz z I „B” otrzymała wyróżnienie. Warto dodać, że prezentacje konkursowe były również oceniane przez Stanisława Lipińskiego – męża poetki i fundatora nagrody specjalnej, którą otrzymała Julia Gleń. Uczennice zostały przygotowane przez nauczycielki języka polskiego z I LO – Dorotę Matysiak i Annę Kosmowską. W konkursie brały też udział inne uczennice I LO w Krasnymstawie – Aleksandra Rękas, Weronika Tomaszewska i Aleksandra Liśkiewicz z I „b”. (k)