Lista inwestycji, krocie na oświatę i zamieszanie przy progach

Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, omówił przyszłoroczne inwestycje, a szykuje się ich sporo. Ubolewał, że gmina musi dokładać tak dużo do gminnej oświaty, bo gdyby nie to, inwestycji byłoby więcej. Radni byli zdziwieni, bo okazało się, że nie można zamontować zakupionych progów zwalniających w Kamieniu. – Tyle się o to spieraliśmy podczas zebrań, a wyszło, że przepisy tego zabraniają – stwierdził wójt Stocki.

Jednym z głównych punktów poniedziałkowej sesji Rady Gminy Kamień było przedstawienie radnym projektu budżetu na 2021 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej kwestii były pozytywne. Dochody gminy w 2021 r. zaplanowano na 23 mln 914 tys. zł, wydatki – 25 mln 524 tys. zł, deficyt budżetowy wyniesie 1 mln 609 tys. zł (źródłem pokrycia mają być głównie przychody z kredytów i pożyczek).

Jedną z najważniejszych inwestycji zaplanowanych w 2021 r. jest budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”. To zadanie realizowane w latach 2017-2021. Wiosną przyszłego roku ścieżka na terenie gminy Kamień powinna zostać zakończona. Samorząd ma już pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, niedawno trwały prace przy wycince drzew pod ścieżkę.

Kolejny projekt, który gmina ma nadzieję zrealizować do końca czerwca przyszłego roku to zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego w Natalinie. Wart jest 739 tys. zł, a gmina dostała dotację na jego realizację. Urzędnicy chcą ogłosić na początku przyszłego roku przetarg, w którym wyłonią wykonawcę. Mają nadzieję, że epidemia się zakończy i od lipca 2021 r. mieszkańcy gminy Kamień oraz turyści będą mogli wypoczywać nad ładnie zagospodarowanym zalewem w Natalinie.

Ważna inwestycja to też modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieniu, szacowana na 2,6 mln zł. Realizacja tego przedsięwzięcia ma się zakończyć do 2022 r. Podczas sesji wójt Stocki poinformował, że jest już pozwolenie z sanepidu oraz inspekcji ochrony środowiska na realizację inwestycji. Trzeba jednak uzupełnić wniosek o pozwolenie skierowany do chełmskiego starostwa. Na 906 tys. zł oszacowano modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kamień (samorząd dostał dotację na ten cel). Koszty realizacji tej inwestycji gmina poniesie w 2022 r. Wtedy przedsięwzięcie ma się zakończyć.

Kolejne inwestycje przewidziane w przyszłorocznym budżecie gminy Kamień to rozbudowa sieci wodociągowej i budowa 35 oczyszczalni ścieków (złożono wniosek o dotację na ten cel), budowa chodnika przy drodze gminnej w Strachosławiu oraz Kolonii Kamień. Zaplanowano też przebudowę dróg gminnych w Pławanicach i relacji Rudolfin – Majdan Pławanicki, pod warunkiem uzyskania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli gmina na ten cel dotacji nie otrzyma radni zdecydują, czy samorząd sfinansuje te drogi z własnej kasy, czy nie. Gmina czeka też na decyzję odnośnie dotacji na utworzenie Klubu Seniora w budynku po byłym ośrodku zdrowia. Inwestycja ta oszacowana jest na 1,8 mln zł.

W przyszłym roku planowany jest też montaż witaczy, które montowane mają być przy wjazdach do gminy Kamień (przewidziano na to 30 tys. zł). Będą one montowane stopniowo, a pierwszy miałby stanąć przy drodze wojewódzkiej w kierunku Hrubieszowa, gdzie powstaje ścieżka rowerowa. W planach na 2021 r. jest jeszcze budowa placu zabaw za 50 tys. zł przy Szkole Podstawowej w Kamieniu. Dotychczasowy plac zabaw ma 10 lat, a inspektorzy nadzoru nakazali usunąć część zabawek, bo nie nadawały się do użytku.

Urzędnicy mają nadzieję, że nowy plac zabaw, który powstanie pomiędzy dobudowanym niedawno skrzydłem z salami przedszkolnymi a parkingiem, zachęci rodziców do posłania dzieci do tego właśnie punktu przedszkolnego, a nie do Chełma. Z placu zabaw będą mogły korzystać nie tylko przedszkolaki, ale też dzieci z okolicy. W planach są też place zabaw w Mołodutynie i Wolawcach, a także oświetlenie uliczne w Andrzejowie (77 tys. zł) i w Józefinie (12 tys. zł, ale pod warunkiem, że PGE pozwoli na wykorzystanie słupów). Przy siłowni w Kamieniu powstać ma altana za 10 tys. zł.

Gdyby państwo zabrało na swój garnuszek…

Wójt Stocki (z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego, uczył też wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa) poinformował, że na gminną oświatę przeznaczono w budżecie na 2021 r. 7,4 mln zł, z czego 3,4 mln zł pokryje subwencja oświatowa. Pozostałą kwotę samorząd dołoży z własnej kasy. Wójt stwierdził, że można byłoby wiele zrobić dla gminy za te pieniądze, gdyby państwo w całości finansowało wynagrodzenia nauczycieli. Z kolei na opiekę społeczną w 2021 r. przeznaczone jest 7,5 mln zł, z czego 6,8 mln zł to subwencja państwowa.

Podczas sesji przyjęto Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, na który – jak poprzednio – przeznaczone jest 60 tys. zł. W ubiegłym roku wykorzystano tylko 50 tys. zł z tej puli. Jedynym wnioskodawcą był Gminny Klub Sportowy Pławanice.

Progi kupione, ale montaż wbrew przepisom

Wójt poinformował, że dwa progi zwalniające, o które wnioskowali mieszkańcy ul. Szlacheckiej w Kamieniu nie mogą być zamontowane.

– Gotowy był projekt na ich montaż i zostały one już zakupione, – mówił wójt Stocki. – Dostaliśmy jednak odpowiedź z chełmskiego starostwa, że nie można zamontować progów, bo gdy przy drodze jest remiza strażacka, przepisy tego nie dopuszczają. Było zebranie w sprawie tych progów, tyle się o nie spieraliśmy, a teraz okazuje się, że nie można ich montować. To jakaś niekompetencja ze strony projektanta. I jak to teraz wytłumaczyć ludziom, którzy oczekiwali spowalniaczy? Te dwa progi, które zostały już kupione będą wykorzystane w Józefinie, gdzie też mieszkańcy o to wnioskowali. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here