Lista życzeń na 2022 rok

Zakończyły się doroczne zebrania wiejskie w gminie Kamień. Mieszkańcy poszczególnych sołectw wybrali inwestycje, które zrealizują w ramach funduszy sołeckich, a my je przedstawiamy.

Zebrania trwały we wrześniu br., a mieszkańcy wsi decydowali na nich o tym, na jaki cel przeznaczą „swój” fundusz sołecki wyodrębniony z gminnego budżetu, tj. łącznie 321 484,61 zł. Oto zestawienie inwestycji, które w 2022 r. mają być realizowane w poszczególnych sołectwach: Andrzejów: budowa placu zabaw przy świetlicy w Andrzejowie – 17 tys. zł, zakup kruszywa na drogi gminne – 1388,11 zł; Czerniejów – zakup kruszywa na drogi gminne – 10 216,99 zł, budowa garażu dla OSP – 12 tys. zł; Haliczany – odmulanie, udrażnianie rowów melioracyjnych – 12,5 tys. zł, zakup krzewów i wyposażenia świetlicy – 1397,44 zł; Ignatów – remont świetlicy wiejskiej w Ignatowie Kolonii – 22 406,07 zł; Józefin – zakup sprzętu sportowego do świetlicy – 3 828,19 zł, ogrodzenie terenu świetlicy – 13 tys. zł; Kamień – zakup kruszywa na drogi gminne – 22 270,20 zł, zakup kostki na utwardzenie placu pod garaż – 15 tys. zł, zakup sprzętu na uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Hrubieszowskiej – 10 tys. zł; Kamień-Kolonia – budowa chodnika przy drodze gminnej w Kamieniu Kolonii – 23 398,75 zł; Koczów – remont drogi gminnej -14 039,25 zł; Mołodutyn – odmulanie rowów melioracyjnych – 6 970,00 zł, zakup materiałów i ogrodzenie placu zabaw – 5 tys. zł, zakup kruszywa na drogi gminne – 5 tys. zł; Natalin – zakup części zamiennych do naprawy kopaczki elewatorowej do ziemniaków – 1,5 tys. zł, zakup i rozłożenie kruszywa na drogi gminne – 5 422,73 zł, wykonanie dokumentacji, pozyskanie działki dla sołectwa – 10 tys. zł; Pławanice – zakup i montaż monitoringu na świetlicy – 6944,01 zł, doposażenie placu zabaw – 19 tys. zł, zakup urządzenia do napowietrzania stawu – 1000 zł; Rudolfin – montaż oświetlenia – lampy solarne – 21 838,83 zł; Strachosław – budowa chodnika w Strachosławiu w stronę Strupina Małego – 45 237,58 zł; Wolawce – remont świetlicy wiejskiej – 15 126,46 zł. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here