I LO w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Wychowankowie internatu I LO w Krasnymstawie wzięli udział w święcie pieczonego ziemniaka zorganizowanym przez osoby niepełnosprawne intelektualnie z Warsztatu Terapii Zajęciowej. Były konkursy, zabawy i wspólna dyskoteka. (k)