Logicy z I LO

Na wydziale filozofii KUL po raz piąty zorganizowano ogólnopolski konkurs logiczny. Piąte miejsce zajął w nim Szymon Antoniak z III „a” I LO w Krasnymstawie.


Przyznano również nagrodę specjalną – złote pióro dla Marceli Zdybel z klasy II „a” za estetyczne, przejrzyste pismo. Uczestnikiem był również Bartosz Rogowski z II „a”. Do konkursu uczniów przygotowywał Andrzej Skiba. (k)