Lokal jest, robotyka w planach

Plan utworzenia w ZSO nr 7 świetlicy środowiskowej spalił na panewce, ale Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie ma już nowy lokal dla dzieciaków z rodzin potrzebujących wsparcia. Wniosek o dotację został złożony. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na os. Śródmieście powstanie świetlica z prawdziwego zdarzenia – z nauką języka obcego i robotyką.

W ubiegłym roku MOPR rozpoczął starania o utworzenie w mieście świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Początkowo miała ona powstać w ZSO nr 7. Projekt opiewający na około 400 tys. zł odpadł w przedbiegach na etapie oceny formalnej, ale urzędnicy nie mają zamiaru płakać nad rozlanym mlekiem. Jesienią tamtego roku udało się przejąć od Towarzystwa „Oświata” lokal przy ul. Kopernika, w którym wiele lat temu mieściła się popularna wśród dzieci świetlica, ale z powodów finansowych i pogarszającego się stanu technicznego lokalu trzeba było ją zamknąć.
– Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Realizowany przez trzy lata projekt opiewa na dwa miliony złotych. Gruntowny remont lokalu o powierzchni stu czterdziestu metrów i dostosowanie go do potrzeb to szacunkowy koszt dwustu tysięcy złotych – mówi Artur Juszczak, p.o. dyrektora ds. rozwoju MOPR w Chełmie. – Świetlica ma z założenia przeciwdziałać ubóstwu. Będzie przeznaczona dla kilkudziesięciu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, pozostających pod opieką MOPR-u i korzystających z zasiłków. Oprócz pomocy w odrabianiu prac domowych podopieczni będą mogli korzystać ze specjalistycznego sprzętu, interaktywnych ćwiczeń, nauki języka angielskiego czy zajęć z robotyki. Chcemy dać tym dzieciom coś, czego jeszcze w Chełmie nie ma, a czego będą mogły nawet pozazdrościć im dzieci z bogatszych rodzin.
MOPR ma już wyspecjalizowaną kadrę, ale zatrudnienie w świetlicy ma znaleźć też kilku nauczycieli „z wizją”. Świetlica ma zapewnić też poczęstunek swoim wychowankom, wsparcie logopedy, psychologa i pedagoga.
Projekt jest na etapie oceny formalnej. Jeśli tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem, świetlica w „Śródmieściu” powstanie jeszcze w tym roku. Będzie to jedyne tego typu miejsce w Chełmie dla dzieci z rodzin wymagających opieki. (pc)