Lokalna półka z książkami

Rejowiec. Jego okolice i właściciele w latach 1531-1869 to obszerne dzieło, powstałe w wyniku kilkuletniej penetracji archiwów państwowych i kościelnych oraz szeregu trudno dostępnych, unikalnych publikacji. Stanowi pionierską pracę, obrazującą odległe i nieznane dotychczas dzieje ziemi rejowieckiej.

Jej autor Mariusz Janusz Kawałko z dociekliwością i starannością przekazał ogromną wiedzę o tym regionie. – Od wczesnej młodości frapowały i nurtowały mnie pytania, jak długą historię ma moja rodzinna wieś, kiedy powstała w niej cegielnia, czy Rej – pisarz faktycznie założył Rejowiec i w nim mieszkał. Kto po nim przejął dziedzinę i na niej włodarzył, jacy byli następcy pisarza, komu należy przypisać posadowienie pałacu zabytkowej – wtedy w ruinie – rejowieckiej cerkwi, a nade wszystko: czemu nikt lokalnych dziejów nie opisał – pisze w pierwszych kilku zdaniach autor monografii.

Od Chanatu do Republiki. Historyczne i współczesne uwarunkowania państwowości Kazachstanu to najnowsza książka stworzona pod redakcją Władysława Sokołowskiego, byłego ambasadora RP w Republice Kazachstanu, znakomitego znawcy Azji Centralnej i wykładowcy Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.
– Kazachstan, to liczący się dziś kraj Azji Centralnej, stanowiący niejako terytorialny pomost prowadzący z Europy Zachodniej poprzez Rosję do Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Czytelnik polski wciąż jednak niewiele wie o tym ogromnym azjatyckim kolosie. Dobrze zatem się stało, że ukazała się ta ciekawa, kompleksowa praca zbiorowa poświęcona wybranym problemom historii i współczesności dzisiejszego Kazachstanu – czytamy w recenzji autorstwa Kazimierza Kika. (opr. mg)