Łopiennik inwestuje mimo pandemii

Wprowadzenie na obszarze Polski stanu epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem COVID-19 wiąże się z różnymi ograniczeniami w wielu sferach życia publicznego. Pomimo tej trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej gmina Łopiennik Górny realizuje wszystkie zaplanowane w 2020 r. inwestycje.

– Właśnie trwają prace budowlane przy przebudowie dróg gminnych łączących miejscowości Łopiennik Dolny i Łopiennik Podleśny z drogą powiatową – informuje Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny. W ramach zadania zostanie położona nawierzchnia asfaltowa na odcinku ok. 1,4 km. Podpisano także umowę na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borowica.

W tym przypadku nowa nawierzchnia powstanie na długości ok. 1,3 km. Oba zadania realizowane są w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego pozyskano dofinansowanie w wysokości ok. 900 tys. zł. – Kolejnymi inwestycjami, które już wkrótce będą realizowane, są zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Jeszcze w maju zostanie ogłoszony przetarg na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszanka. Jest to ostatnie z zadań realizowanych w projekcie „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w Gminie Łopiennik Górny”, w ramach którego wykonano już parking przy kościele oraz boisko piłkarskie w miejscowości Olszanka – zapowiada Sawa. Z kolei w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łopiennik Górny – II etap” w tym roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łopienniku Górnym.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014 – 2020 zostaną też wybudowane altany turystyczno-rekreacyjne w miejscowościach Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny i Borowica. – W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, gmina pozyskała dotację w wysokości 145 tys. zł z przeznaczeniem na „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łopienniku Górnym” – informuje wójt gminy Łopiennik Górny.

W ramach współpracy z powiatem krasnostawskim gmina przebudowywać też będzie wkrótce drogę powiatową Łopiennik – Żulin na długości ok. 2 km. Podpisano także umowę na przygotowywanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej w Majdanie Krzywskim. (k)