Łopiennik mniej wyda niż zarobi

To ewenement. Gmina Łopiennik Górny planuje w tym roku więcej zarobić niż wydać. Tzw. nadwyżka budżetowa wyniesie ponad 400 tys. zł. Niestety, samorząd nie może pochwalić się imponującymi inwestycjami, największa to modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łopienniku Podleśnym.

Według założeń przyjętego na ten rok budżetu, Łopiennik Górny osiągnie w 2017 r. dochody rzędu 14 mln 486 tys. zł. Wydatki wyniosą tymczasem 14 mln 45 tys. zł, czyli będą o 440 tys. zł mniejsze. Tzw. nadwyżka budżetowa ma zostać przeznaczona na spłatę części zadłużenia. Najwięcej gmina wyda na utrzymanie szkół (3,8 mln zł) i administrację (4,1 mln zł). Niestety, nie imponują inwestycje. W sumie Łopiennik zaplanował na nie 497 tys. zł. Najwięcej, 200 tys. zł, kosztować będzie modernizacja drogi dojazdowej na gruntów rolnych w Łopienniku Podleśnym, 192 tys. zł gmina wyda na przebudowę oczyszczalni ścieków i rozbudowę sieci wodociągowej w Majdanie Krzywskim, 12 tys. zł pochłonie modernizacja drogi w Borowicy, 16 tys. zł – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Olszance, 12 tys. zł – zakup klimatyzacji do świetlicy w Krzywem, a 31 tys. zł – przebudowa boiska do piłki nożnej w Olszance. Sporym działem w budżecie Łopiennika Górnego jest fundusz sołecki. W sumie gmina wyda nań 191 tys. zł. Wiadomo, jak poszczególne sołectwa wydadzą przyznane dotacje. Oto szczegółowa lista ich inwestycji: Borowica – modernizacja nawierzchni drogi gminnej (12 tys. zł), Dobryniów – remont drogi (9 tys. zł), Dobryniów Kolonia – remont drogi (8 tys. zł), Gliniska (6 tys. zł), Krzywe – zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej (12 tys. zł), Łopiennik Dolny – remont drogi (9 tys. zł), Łopiennik Dolny – remont remizy OSP (4 tys. zł), Łopiennik Dolny Kolonia – remont drogi (12 tys. zł), wykonanie tablic ogłoszeniowych (2 tys. zł), Łopiennik Dolny – remont drogi (9 tys. zł), Łopiennik Górny – zakup samochodu bojowego dla OSP (10 tys. zł), Łopiennik Nadrzeczny – remont drogi (15 tys. zł), Łopiennik Podleśny – zakup tablic informacyjnych (3,7 tys. zł), zakup betonów pod wiatę przystankową (4 tys. zł), Łopiennik Dolny – remont remizy OSP (4 tys. zł), Majdan Krzywski – remont remizy OSP (9 tys. zł), Nowiny – remont drogi (9 tys. zł), Olszanka – rozbudowa świetlicy wiejskiej (16 tys. zł), Wola Żulińska – remont remizy OSP (10 tys. zł), Żulin – remont budynku gminnego przeznaczonego pod działalność medyczną (11 tys. zł), zakup komputera (3 tys. zł), zakup oprogramowania (1,4 tys. zł). (kg)